Smartschool is nuttig, maar laat ons ’s avonds aub met rust!'

Scholieren vragen duidelijke regels rond digitale leerplatformen

Door Smartschool voelen veel leerlingen zich verplicht om ook ’s avonds regelmatig achter hun computer te kruipen. Hoewel scholieren wel het nut inzien van digitale leerplatformen, zijn ze er nog steeds geen grote fan van. Daarom vragen leerlingen om duidelijke regels en afspraken over het gebruik van digitale leerplatformen als Smartschool. 

Digitale leerplatformen, zoals Smartschool, zijn tegenwoordig ingeburgerd op de meeste scholen. Het kan heel praktisch zijn om je punten te zien of taken door te sturen naar de leerkracht. Maar dat er van leerlingen ook verwacht wordt na de les bereikbaar te zijn, gaat toch wat te ver. Soms krijgen scholieren ’s avonds nog een mededeling of een taak tegen de volgende dag en dat zorgt voor extra tijdsdruk en stress. 

De Vlaamse Scholierenkoepel vraagt daarom aan scholen om duidelijke afspraken te maken met de leerlingen over de scheiding tussen schooltijd en vrije tijd. Leerkrachten zouden bijvoorbeeld taken in de les moeten aankondigen en niet enkel via Smartschool.  Dat zou volgens leerlingen al een stap in de goede richting zijn. 

VSK vroeg in 2013 aan een grote groep scholieren wat zij vonden van nieuwe media en ICT in de klas. Lees het resultaat in ons advies.