SOS: waar kan ik terecht met mijn probleem?

Er loopt iets mis op school of thuis. Je hebt ruzie met je beste vriendin, je kan niet overweg met de leerkracht van Frans, je twijfelt aan je studiekeuze of je hebt een probleem buiten de school waar je steeds aan moet denken. Bij wie kan je aankloppen in zo’n situatie? 

Je kan bij verschillende personen op school en daarbuiten terecht met je kleine en grote problemen. Je hebt de keuze tussen de leerkrachten, de opvoeders, je klastitularis, de directie, het CLB ... Soms vind je een luisterend oor bij de leerlingenraad of de vertrouwensleerlingen. In een aantal scholen zijn er ‘groene leerkrachten’ of antipestleerkrachten.

Maar bij wie kan je als leerling met welke vraag terecht? Wie heeft zwijgplicht en wie niet? En hoe kan je aan alle leerlingen laten weten bij wie ze terecht kunnen? Deze straffe vragen kunnen het startpunt van een leerlingenactie zijn!

In kaart brengen

Ga eerst eens samen zitten met enkele leerkrachten en de leerlingenbegeleiding en breng samen in kaart waar je als leerling met je probleem terecht kan. 

  • Waar kan je terecht in de school en met welke vragen? (leerkrachten, opvoeders, klastitularis, directie, CLB, leerlingenraad, vertrouwensleerlingen, ‘groene leerkrachten’, antipestleerkrachten …)
  • Waar kan je terecht buiten de school? (Jeugddienst, CLB, Awel, Druglijn, Zelfmoordlijn …) 
  • Welke informatie mag de school doorgeven? Aan wie?
  • Welke rol kan je als leerling spelen om een medeleerling te helpen? (leer meer over de Conflixers)
  • Welke rol heeft je klastitularis en welke rol heeft een andere leerkracht of opvoeder?
  • Als je aan iemand je probleem vertelt, heeft die dan zwijgplicht? 
  • Hoe kom je te weten wat de school verder met jouw verhaal doet?

In actie

Een voorbeeldactie: de sticker 

Het Leerlingenschaduwkabinet van Diest (de LSK'ers vertegenwoordigen de leerlingen van de middelbare scholen in de stad) verspreidde een schoolagendasticker.  Op de sticker staat info over de leerlingenbegeleiding op school en het CLB. Er staan ook contactgegevens van o.a. Awel, de politie en websites zoals allesoverseks.be. 

Verzin je eigen actie

Het hoeft geen sticker te zijn, je kan ook posters verspreiden, armbandjes laten drukken …Een goede brainstorm zet je op weg naar je eigen originele actie.