Spijbelen: wat kunnen de gevolgen zijn?

De school kan zelf beslissen hoe ze reageert op jouw onwettige afwezigheid vanaf de eerste halve dag. Ze wil ongetwijfeld weten waarom je dit juist doet en wil je wellicht helpen.

Een school moet zich wel aan bepaalde regels houden als je vaker spijbelt.

  • Vanaf 5 halve dagen spijbelen, moet de school het CLB verplicht inlichten over jouw afwezigheid. De school en het CLB bekijken samen hoe ze jouw afwezigheid opvolgen. Hoe ze dat aanpakken, verschilt van school tot school.
  • Vanaf 10 halve dagen spijbelen volgt er verplicht leerlingenbegeleiding door het CLB.

Slaagt de school noch het CLB erin om je weer op school te krijgen? Dan kunnen ze de politie inschakelen of een zorgwekkend dossier opmaken en opsturen naar het ministerie van Onderwijs en Vorming. Die kan dan maatregelen nemen.

Wie spijbelt kan het volgende jaar zijn studietoelage verliezen. Ben je twee schooljaren na elkaar minstens dertig halve dagen ongewettigd afwezig, dan verlies je je schooltoelage voor dat tweede jaar.

Als je zelf spijbelgedrag vertoont, probeer hierover dan te spreken met iemand die je vertrouwt.

 

Reacties