Tijd voor een sterker participatiedecreet

Leerlingenparticipatie gaat niet vanzelf. Leerlingen verdrinken te vaak in de schoolraad. Volwassenen praten over hun hoofden, de leerlingen worden klein gehouden. Het vraagt enige aanpassingen zoals toegepast taalgebruik, het tijdig bezorgen van voorbereidende documenten, ruimte om iets te vertellen tijdens de vergadering, een openvraagcultuur…

Ook de leerlingenraad kan niet altijd rekenen op de nodige ondersteuning en begeleiding om echt een impact te kunnen hebben op het schoolbeleid. Vaak komt de verantwoordelijkheid voor participatie van leerlingen terecht op de schouders van een leraar, die hier zelden echt tijd voor krijgt. 

Participatie van leerlingen is een essentiële voorwaarde voor een sterk schoolbeleid en mag geen extraatje zijn dat iemand erbij moet doen in de vrije momenten. Die directeurs die daar wel tijd voor maken, verdienen vandaag een standbeeld. De rest, een duwtje in de rug én duidelijke verwachtingen, die iets hoger mogen liggen.

Als Scholierenkoepel vragen we:

  • dat de minister een stand van zaken van formele en informele leerlingenparticipatie in Vlaanderen maakt.
  • om het participatiedecreet van 20 jaar geleden een update te geven. Met onder andere een sterker wettelijk kader van de positie van de leerling.
  • dat op elke school minstens één persoon zich echt kan toeleggen op het begeleiden van de leerlingenraad of andere vormen van leerlingenparticipatie.

Op "De Stem van Scholieren" lees je alles wat scholieren vragen aan het beleid

Reacties