Tijd voor transparantere klassenraden!

05 feb 2018

Gelijkekansencentrum Unia komt vandaag naar buiten met de resultaten van een groot onderzoek dat ze deden naar de stand van diversiteit en gelijke kansen in ons onderwijs. Een opmerkelijke vaststelling is dat de klassenraad in het secundair onderwijs niet iedere leerling op dezelfde manier delibereert. Bij twijfel over het attest, valt de beslissing vaker negatief uit voor kansarme leerlingen of leerlingen met een migratieachtergrond.

Dat de verwachtingen van leerkrachten voor leerlingen een grote invloed kunnen hebben op de resultaten van die leerlingen is al langer bekend. VSK steunt dan ook de oproep om leerkrachten bewuster te maken van hun onbewuste vooroordelen.

De Vlaamse Scholierenkoepel roept naar aanleiding van deze resultaten ook opnieuw op om de werking van de klassenraad eens goed onder de loep te nemen. Leerlingen vragen al langer om meer openheid over de deliberaties. Het moet duidelijk zijn hoe de beslissingen tot stand komen, en de dialoog met leerlingen moet worden aangegaan. Zo kunnen we vermijden dat leerkrachten beslissingen over de toekomst van leerlingen, bewust of onbewust, baseren op negatieve stereotypes.

Lees meer over de Diversiteitsbarometer van Unia

Reacties