Time-out als sterk alternatief voor klassieke straffen

Geen wondermiddel, maar echte kans op verandering

Soms komen leerlingen in moeilijkheden op school. Demotivatie, conflicten, problemen thuis... Het is niet eenvoudig om daar als school gepast op te reageren. Vaak wordt er nog teruggegrepen naar klassieke tuchtmaatregelen zoals uitsluitingen, maar die hebben niet altijd een positief effect. Leerlingen geloven dat scholen werk moeten maken van alternatieven zoals time-out. 

Niet elke scholier doorloopt een vlekkeloze schoolloopbaan. Sommige leerlingen komen om verschillende redenen in moeilijkheden. Ze spijbelen, verstoren lesmomenten of hebben conflicten met leerkrachten of andere leerlingen. De oorzaken van die problemen kunnen van zeer uiteenlopende aard zijn. Demotivatie, zich niet goed voelen op school, een moeilijke thuissituatie … Voor scholen is het niet altijd eenvoudig om zulke situaties juist aan te pakken. Vaak voelen scholen zich genoodzaakt om een sanctie op te leggen. Uit cijfers blijkt zelfs dat scholen alsmaar vaker grijpen naar tuchtmaatregelen, zoals een definitieve uitsluiting. De Vlaamse Scholierenkoepel stelt zich vragen bij die tendens. Straffen kunnen namelijk een negatief effect hebben op de leerling met boosheid, frustratie of schoolmoeheid als gevolg. Scholen kunnen het ook anders aanpakken door bijvoorbeeld leerlingen te laten deelnemen aan time-out projecten. 

Scholieren ervaren time-out projecten als een waardevol alternatief voor leerlingen die het moeilijk hebben op school. De aanpak is sterk gericht op de leerling zelf en verschilt daarin van een klassieke orde- of tuchtmaatregel. Het probeert de wortel van het probleem aan te pakken en een veranderingsproces op gang te brengen. 

Maar daarnaast is het erg belangrijk dat er ook op school iets verandert. Tijdens de periode dat de jongere op time-out is, moeten er ook op school stappen gezet worden. De klasgenoten, de leerkrachten en de directie worden daarom best betrokken in het traject. Een time-out is geen kant-en-klare oplossing, maar een belangrijke stap in het veranderingsproces van de leerling en zijn school.

Scholieren geven dus aan dat het geen wondermiddel is. Het is niet voor iedereen de beste oplossing en het vergt een hoop inspanningen van de school, de aanbieder en de leerling om het te doen slagen. Time-out moet daarom steeds kaderen in een breed schoolbeleid. Van de start van een traject in een rondetafelgesprek, de begeleiding tijdens de time-out tot de opvolging nadien.

Lees ons volledige advies over time-out