Traject op jouw school

Leerlingenparticipatie ziet er op elke school anders uit. Wat op de ene school werkt, hoeft niet meteen voor de andere de waarheid te zijn. Wil je de leerlingenraad nieuw leven inblazen? Zoek je naar een werkvorm voor twee scholen die fuseren? Stoppen veel gemotiveerde leerlingen in het midden van het jaar? Niet gemakkelijk om eraan te werken!

Daarvoor kan je de hulp inroepen van VSK. Samen met je leerlingenraad of werkgroep kijken we waar jullie in willen groeien en stellen we een plan van aanpak op. Je vertrekt vanuit de realiteit op je school en VSK brengt de expertise en ervaring in die ze op andere scholen opdeed.

 

Een traject kan vele vormen aannemen, maar in theorie volgt het deze structuur:

  • 1ste contactmoment: verkennend gesprek, samen verbeterpunten vastleggen
  • 2de tot 5de contactmoment: inhoud en vorm worden samen bepaald
  • 6de moment: opvolggesprek, hoe kan het verder?

 

Onder andere de thema’s van de workshops kunnen in een traject aan bod komen.

 

Aanvragen

Praktisch

Deelnemers: Max. 20 leerlingen + 4 begeleiders

Timing: 6 contactmomenten gespreid over het jaar

Tip:  je hoeft niet in september te starten. Een traject loopt normaal gezien over 12 maanden, beginnend vanaf het intakegesprek.

Prijs:  €350

Locatie: Door de aanvrager te voorzien (school, ontmoetingscentrum …)