Vacature Medewerker Conflixers (detachering, voltijds; met mogelijkheid tot halftijds)

14 jun 2022

De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) is op zoek naar een medewerker conflixers (vastbenoemd of TADD in het onderwijs). VSK is dé organisatie van, voor en door alle scholieren in het Vlaamse middelbaar onderwijs. VSK wil de stem van scholieren overal laten meetellen, in de eerste plaats op school en bij het beleid. Daarom versterken we leerlingen en leerlingenraden in heel Vlaanderen en verkondigen we de mening van scholieren over alles wat met secundair onderwijs te maken heeft.

VSK inspireert, traint en ondersteunt scholieren bij hun acties om zelf de school in handen te nemen. Daarom zijn we in 2016 gestart met De Conflixers. Conflixers zijn vrijwillige scholieren die ervoor zorgen dat alle leerlingen zich goed voelen op hun school, die de handen uit de mouwen steken tegen pesten, uitsluiten en polariseren. Die moeite doen voor elkaar. Dit noemen we peer support: scholieren steunen scholieren.

Want leerlingen moeten mede-eigenaar zijn van de school. We weten ook dat jongeren in de eerste plaats bij elkaar gaan om raad te vragen en dat peer support pesten voorkomt door te werken aan een goede sfeer op school.

Wij helpen leerlingen bij het plannen van acties en om draagvlak te creëren bij de andere leerlingen.  Ook trainen we hen in gesprekstechnieken. En daarvoor zoeken we een nieuwe collega.

Wij zoeken ook een voltijdse medewerker gelijke kansen en participatie.

Jouw opdracht

 • Je geeft vorming in peer support (Conflixers) aan scholen, jongeren en volwassenen. Via workshops, trainingen en trajectbegeleiding werk je mét leerlingen aan hun welbevinden. 
 • Je werkt met doelen, evalueert deze en stuurt je eigen werk bij. Je deelt je expertise en ervaringen ook met je collega’s en verhoogt de kwaliteit van onze algemene werking. 
 • Je gaat actief op zoek naar scholen om met leerlingen werk te maken van peer support. Je zoekt ook partners met een groot netwerk om onze vormingen bij de juiste volwassenen te krijgen. 
 • Je hebt ruimte in je agenda om in te spelen op ideeën en initiatieven van de vrijwillige scholieren bij VSK. Je werkt mee aan de activiteiten van onze vrijwilligerswerking en onze evenementen (zoals elk teamlid).
 • Je neemt de tijd om goed in te werken en je job en organisatie te leren kennen. Je zoekt en grijpt eigen professionaliseringskansen en neemt tijd om bij te leren.
 • Je toont dat peer en leerlingenparticipatie werkt op school, schooloverstijgend, in het jeugdwerk en bij ons. Die zet je om naar communicatieve producten waarmee we directeurs, leerlingenraden en leerkrachten overtuigen van participatief werken. 
 • Je maakt deel uit van het VSK-team en draagt samen met je collega’s bij aan ons beleid, de communicatie, vrijwilligerswerking, professionalisering…

Wie zoeken we?

We zoeken iemand die al bepaalde competenties heeft of kansen ziet om zichzelf in die richting te ontplooien. Met dat in het achterhoofd ben je een geschikte kandidaat voor de Vlaamse Scholierenkoepel en voor deze job:

 • als je een vastbenoemd onderwijspersoneelslid bent dat in aanmerking komt voor detachering (dit is een door de overheid opgelegde voorwaarde voor een verlof wegens bijzondere opdracht. Meer info op: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/verlof-wegens-bijzondere-opdracht)
 • als je een hart voor jongeren hebt, graag met hen samenwerkt en gebeten bent door participatie.
 • als je ervaring hebt met training of vorming geven aan jongeren om hun competenties te ontwikkelen.
 • als je kan werken met zeer verschillende doelgroepen: van 12 tot 18 jaar, van leerlingen tot directeurs in alle onderwijsvormen.
 • als je op maat kan werken, binnen de visie van de Vlaamse Scholierenkoepel.
 • als je initiatief durft nemen en zelfstandig, creatief en efficiënt kan werken.
 • als je niet bang bent om de telefoon op te nemen en een afspraak vast te leggen met een school of een andere organisatie. 
 • als je graag onderweg bent op bezoek bij leerlingen, verschillende onderwijsinstellingen en organisaties.
 • als je geen kansen tot zelfontplooiing laat liggen.

Wat bieden we?

 • Voltijdse tewerkstelling (38u) - Mogelijkheid tot halftijdse tewerkstelling (19u) is bespreekbaar
 • Contract van bepaalde duur (12 maanden), van 1 september 2022 tot 31 augustus 2023, met mogelijkheid tot verlenging.
 • De Vlaamse Overheid kent een salaris toe dat gelijk is aan het activiteitssalaris dat je zou genieten als je in het onderwijs in dienst was gebleven. Je wordt aangeworven als personeelslid dat een verlof wegens bijzondere opdracht in het belang van het onderwijs geniet (een vorm van detachering van een vast benoemd personeelslid in het onderwijs of CLB).
 • Een gevarieerde en plezante job met een maatschappelijke meerwaarde 
 • Een fijn team van 12 professionele vormings- en beleidsmedewerkers.
 • Werken in Brussel (op wandelafstand van het centraal station), thuis en in scholen in heel Vlaanderen
 • Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding.
 • Een plek in een organisatie waar je jezelf kunt zijn, waar er hard gewerkt, maar even hard gelachen wordt, waar je uitgedaagd wordt om te leren, ruimte krijgt om te groeien en waar je best een fout mag maken.

Enthousiast?

Niet twijfelen! Solliciteer tot en met woensdag 6 juli 2022 door een persoonlijke motivatiebrief met cv naar sollicitatie@scholierenkoepel.be te sturen. Dit met vermelding ‘Sollicitatie Conflixers’ ten aanzien van Mauro Michielsen (de voorzitter van VSK).

 • Voor meer info over de job kan je terecht bij onze coördinator Frédéric Piccavet (0476 30 80 16) of via sollicitatie@scholierenkoepel.be.
 • Een jury maakt een eerste selectie op basis van een motivatiebrief en cv.
 • De gesprekken gaan door in de week van 11 juli 2022 (vermoedelijk op maandag).

 

De Vlaamse Scholierenkoepel waardeert diversiteit, ook in haar personeelsbeleid. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, handicap, geaardheid, culturele achtergrond of levensbeschouwing. Wij behandelen je ingezonden CV en brief met respect voor je privacy. 

Goed om weten

Bij de Vlaamse Scholierenkoepel zijn het de scholieren die de medewerkers aanwerven. Hoe dat loopt, kan je bekijken in dit filmpje:

Reacties