Vacature: medewerker de Conflixers

14 jul 2017

VSK zoekt: een medewerker de Conflixers

De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) is een vereniging voor en door scholieren. VSK is de stem van de leerlingen uit het secundair onderwijs en de koepel van leerlingenraden in Vlaanderen. Meer dan 750 leerlingenraden zijn lid van VSK en 150 scholieren zetten zich actief in bij VSK als vrijwilliger.  Participatie van leerlingen is de rode draad doorheen de werking en leerlingen besturen volledig de vereniging. Een team van negen medewerkers ondersteunt de leerlingen en de leerlingenraders.

 VSK wil:

 • De stem van leerlingen inbrengen in het onderwijsbeleid zodat de minister en het beleid ook met hun meningen rekening houdt.
 • Leerlingenraden en leerlingen ondersteunen en scholen stimuleren om werk te maken van leerlingenparticipatie.

Vlaamse Scholierenkoepel vzw is op zoek naar een HALFTIJDSE MEDEWERKER DE CONFLIXERS (vastbenoemd personeelslid in het onderwijs)

Met het project de Conflixers wil VSK leerlingen en scholen ondersteunen in het uitwerken van ‘peer support’ projecten op school. Het gaat om projecten rond peer support. Met andere woorden: projecten waar leerlingen het voor elkaar krijgen. Veel voorkomende vormen zijn bijvoorbeeld peter-meterprojecten, vertrouwensleerlingen, peer (conflict)bemiddeling, … Kort samengevat wil VSK de (pro)motor zijn voor peer support in onze Vlaamse en Brusselse scholen. We willen dit doen door zo veel mogelijk leerlingen en hun scholen te inspireren en te motiveren om te starten als conflixers. Heel wat info vind je terug op www.Conflixers.be

In het kader van dat project zoekt de Vlaamse Scholierenkoepel een vastbenoemd personeelslid uit het onderwijs. De medewerker kan als gedetacheerde aan de slag bij VSK.

Jouw opdracht

 • Je werkt het vormingsprogramma rond de Conflixers verder mee uit, evalueert, en stuurt bij.
 • Je begeleidt workshops, trainingen, trajecten en vormingen rond de Conflixers met de leerlingen en betrokken leerkrachten op school.
 • Je zet processen op gang waarbij de betrokkenheid van jongeren bij de school gestimuleerd wordt en hun competenties versterkt worden.
 • Je zet de Conflixers op de kaart in Vlaanderen en zorgt ook ervoor dat de website en sociale media up to date zijn.  
 • Je enthousiasmeert en motiveert jongeren om zich te engageren voor een beter schoolklimaat en houdt de motivatie hoog.
 • Je bent mee verantwoordelijk voor de organisatie van enkele ontmoetingsmomenten en vormingsdagen voor Conflixers uit heel Vlaanderen.
 • Je werkt nauw samen met een collega binnen het project.

Daarnaast ben je betrokken bij de algemene werking van de Vlaamse Scholierenkoepel. Je werkt ondermeer mee aan publicaties en inspraakmomenten en levert een bijdrage aan de scholierenwerking van VSK.

Wie zoeken we?

 • Je bent een vastbenoemd onderwijspersoneelslid dat in aanmerking komt voor detachering (dit is een door de overheid opgelegde voorwaarde voor een verlof wegens bijzondere opdracht).
 • Je onderschrijft de visie van de Vlaamse Scholierenkoepel en je kan deze visie omzetten in praktische en concrete acties.
 • Je gelooft in peer support en in de kracht van jongeren om het welbevinden op school te verhogen.
 • Je hebt interesse voor en bent betrokken bij jongeren en onderwijs.
 • Je werkt ontzettend graag met jongeren en legt gemakkelijk contact met hen.
 • Je bezit de nodige competenties om workshops, vorming, training en/of opleiding te ontwikkelen en uit te voeren op scholen. Ervaring buiten de schoolcontext is een meerwaarde.
 • Je bent sterk in actief luisteren en het bevragen van de noden en behoeftes van leerlingen en schoolpersoneel.
 • Je bent flexibel en kan maatwerk leveren bij het uitzetten van begeleiding. Je kan je aanpassen aan verschillende doelgroepen van leerlingen tot directies.
 • Je bent besluitvaardig en neemt verantwoorde beslissingen, ook in onverwachte situaties.
 • Je hebt ervaring in het organiseren van evenementen.  
 • Ervaring in (de implementatie van) veranderprocessen spreekt in je voordeel.
 • Je bent planmatig ingesteld. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de planning van je agenda.
 • Je kan helder communiceren (mondeling en schriftelijk) met jongeren én volwassenen.
 • Je bent speels en creatief en hebt leuke ideeën om ‘de Conflixers’ te boosten.  
 • Je hebt zin voor initiatief,  beschikt over een portie lef en bent zelfstandig, dynamisch en efficiënt.
 • Je werkt graag in teamverband. Je voelt je goed in je vel in een jeugdige, soms wat hectische sfeer.
 • Je bent bereid tot flexibele uren en lange verplaatsingen. Je draait ook max. 1 weekend per jaar mee op een scholierenweekend en neemt 1 zaterdag per jaar deel aan een inspraakmoment met scholieren.
 • Je kan vlot overweg met sociale media.
 • Je eigen netwerk rond peer support kunnen inbrengen is een plusplunt.

Wat bieden we?

 • Halftijdse tewerkstelling (19u).
 • De Vlaamse Overheid kent een salaris toe dat gelijk is aan het activiteitssalaris dat je zou genieten als je in het onderwijs in dienst was gebleven. Je wordt aangeworven als personeelslid dat een verlof wegens bijzondere opdracht in het belang van het onderwijs geniet (= vorm van detachering van een vast benoemd personeelslid in het onderwijs of CLB ten behoeve van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming).
 • Contract van bepaalde duur. Vanaf (indien mogelijk) 1 september 2017 tot 31 augustus 2018. Bij voorkeur met mogelijkheid tot snelle indiensttreding. De Vlaamse Overheid kan de opdracht verlengen.
 • Een gevarieerde en plezante job met een maatschappelijke meerwaarde
 • 9 hardwerkende collega’s die je graag helpen waar nodig en hun kennis en expertise delen
 • Veel vrijheid en autonomie om je job vorm te geven
 • Terugbetaling woon-werkverkeer (openbaar vervoer) en een fietsvergoeding.
 • Een uitgewerkt vormingsbeleid, zowel in het kader van je persoonlijke ontwikkeling als in het kader van het project en de doelstellingen van de organisatie.
 • Een plezante werkplek in Brussel op wandelafstand van station Brussel-Centraal.
 • Maaltijdvergoeding.
 • Een dynamische organisatie inclusief een bende gemotiveerde leerlingen die je met open armen ontvangen.

Nog vragen?

Meer informatie over  Vlaamse Scholierenkoepel vzw vind je op www.scholierenkoepel.be of op onze Facebook of Twitter. Neem gerust contact op met Jort Ory, beleidsverantwoordelijke VSK, tel: 02/894 74 74 of jort.ory@scholierenkoepel.be.  Van 24 tot en met 28 juli sluit VSK even de deuren en zijn we dus niet bereikbaar.

Is deze vacature echt iets voor jou? 

Schrijf een overtuigende en persoonlijke motivatiebrief en stuur deze samen met je Curriculum Vitae naar sollicitatie@scholierenkoepel.be t.a.v. Céline Ibe (Voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel) met vermelding ‘Sollicitatie medewerker De Conflixers’. Solliciteer ten laatste op 10 augustus 2017 tot 14u00.

Een jury maakt een eerste selectie op basis van brief en cv. Gesprekken (eerste en tweede ronde) vinden  plaats in de week van 21 augustus 2017.

Wij behandelen jouw ingezonden CV en brief met zorg en discretie. 

De Vlaamse Scholierenkoepel waardeert diversiteit, ook in haar personeelsbeleid. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, handicap, culturele achtergrond of levensbeschouwing.

Download hier de vacature in PDF

Reacties