Vacature Medewerker Gelijke kansen en participatie (detachering, voltijds)

14 jun 2022

De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) is op zoek naar een voltijdse medewerker gelijke kansen en participatie (vastbenoemd of TADD in het onderwijs). VSK is dé organisatie van, voor en door alle scholieren in het Vlaamse middelbaar onderwijs. VSK wil de stem van scholieren overal laten meetellen, in de eerste plaats op school en bij het beleid. Daarom versterken we leerlingen en leerlingenraden in heel Vlaanderen en verkondigen we de mening van scholieren over alles wat met secundair onderwijs te maken heeft.

VSK wil de participatie van leerlingen uit het secundair onderwijs in de Lokale Overlegplatforms (LOP’s) en andere lokale initiatieven mee begeleiden. De detachering kadert  binnen onze opdracht om ‘diversiteit als meerwaarde’ actief uit te dragen.

VSK zoekt een vastbenoemd of TADD personeelslid uit het onderwijs die ons werk in het lokaal onderwijsoverleg kan verderzetten en vernieuwen. Je kan als gedetacheerde aan de slag bij VSK.

We zoeken ook een medewerker voor de Conflixers.

Jouw opdracht

Je opdracht bestaan erin scholieren (en volwassenen) vormingen te geven over participatie en hen te begeleiden in hun ideeën en projecten. Je focust op de huidige lokale overlegplatformen (LOP) die we ondersteunen.  Meer specifiek ziet je opdracht er zo uit:

 • Je begeleidt jongeren in de LOP’s die we ondersteunen, op school en in hun lokale gemeenschap zodat hun stem wordt meegenomen door wie de beslissingen neemt. Je betrekt collega’s en scholieren in deze input-/inspraaktrajecten en creëert zo kansen om de stem van scholieren te versterken, scholieren te werven en te communiceren over leerlingenparticipatie.
 • Je gaat aan de slag met de bevraging van de de LOP-werkingen die we momenteel niet ondersteunen. Je werkt voor hen een haalbaar en kwaliteitsvol aanbod uit. 
 • Je begeleidt scholieren(vertegenwoordigers) die de stem van scholieren brengen over gelijke kansen. Dat doe je minstens in de VLOR commissie diversiteit. Je volgt de actualiteit en wetgeving over deze thema’s. 
 • Je vindt nieuwe kansen voor kruisbestuivingen en inspraaktrajecten om leerlingenparticipatie te versterken op niveau van de school, gemeente of Vlaanderen. Je deelt deze met je collega’s en zorgt dat we daar aan kunnen meewerken, als we dat willen. 
 • Je werkt een traject uit om onze werking meer inclusief te maken. Je onderneemt actie om de competenties en expertise van het team en de vrijwilligers rond inclusief werken nog verder te versterken.
 • Je maakt deel uit van het VSK-team en draagt samen met je collega’s bij aan ons beleid, de communicatie, vrijwilligerswerking, professionalisering, … 
 • Je werkt met doelen, evalueert deze  en zorgt dat je deze borgt in je eigen werking. Je deelt je expertise en ervaringen met je collega’s.

Wie zoeken we?

We zoeken iemand die al bepaalde competenties heeft of kansen ziet om zichzelf in die richting te ontplooien. Met dat in het achterhoofd ben je een geschikte kandidaat voor de Vlaamse Scholierenkoepel en voor deze job:

 • als je een (tijdelijk) benoemd onderwijspersoneelslid bent dat in aanmerking komt voor detachering (dit is een door de overheid opgelegde voorwaarde voor een verlof wegens bijzondere opdracht. Meer info op: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/verlof-wegens-bijzondere-opdracht)
 • als je een hart voor jongeren hebt, graag met hen samenwerkt en gebeten bent door participatie.
 • als je ervaring hebt met training of vorming geven aan jongeren om hun competenties te ontwikkelen en/of hun projecten te versterken.
 • als je kan werken met zeer verschillende doelgroepen: van 12 tot 18 jaar, van leerlingen tot directeurs in alle onderwijsvormen.
 • als je op maat kan werken, binnen de visie van de Vlaamse Scholierenkoepel.
 • als je initiatief durft nemen en zelfstandig, creatief en efficiënt kan werken.
 • als je niet bang bent om de telefoon op te nemen en een afspraak vast te leggen met een school of een andere organisatie. 
 • als je graag onderweg bent op bezoek bij leerlingen en organisaties in Vlaanderen en Brussel.

Wat bieden wij?

 • Voltijdse tewerkstelling (38u)
 • Contract van bepaalde duur (12 maanden), van 1 september 2022 tot 31 augustus 2023, met mogelijkheid tot verlenging. Bij voorkeur met mogelijkheid tot snellere indiensttreding (bijvoorbeeld vanaf 16 augustus).
 • De Vlaamse Overheid kent een salaris toe dat gelijk is aan het activiteitssalaris dat je zou genieten als je in het onderwijs in dienst was gebleven. Je wordt aangeworven als personeelslid dat een verlof wegens bijzondere opdracht in het belang van het onderwijs geniet (een vorm van detachering van een vast benoemd personeelslid in het onderwijs of CLB).
 • Een gevarieerde en plezante job met een maatschappelijke meerwaarde 
 • Een fijn team van 12 professionele vormings- en beleidsmedewerkers.
 • Werken in Brussel (op wandelafstand van het centraal station), thuis en in op locatie in heel Vlaanderen en Brussel.
 • Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding.
 • Een plek in een organisatie waar je jezelf kunt zijn, waar er hard gewerkt, maar even hard gelachen wordt, waar je uitgedaagd wordt om te leren, ruimte krijgt om te groeien en waar je best een fout mag maken.

Enthousiast?

Niet twijfelen! Solliciteer tot en met woensdag 6 juli 2022 door een persoonlijke motivatiebrief met cv naar sollicitatie@scholierenkoepel.be te sturen. Dit met vermelding ‘Sollicitatie LOP’ ten aanzien van Mauro Michielsen  (de voorzitter van VSK).

 • Voor meer info over de job kan je terecht bij onze coördinator Frédéric Piccavet (0476 30 80 16) of via sollicitatie@scholierenkoepel.be.
 • Een selectiepanel maakt een eerste selectie op basis van een motivatiebrief en cv.
 • De gesprekken gaan door in de week van 11 juli 2022 (vermoedelijk op dinsdag).

 

De Vlaamse Scholierenkoepel waardeert diversiteit, ook in haar personeelsbeleid. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, handicap, geaardheid, culturele achtergrond of levensbeschouwing. Wij behandelen je ingezonden CV en brief met respect voor je privacy. 

Goed om weten

Bij de Vlaamse Scholierenkoepel zijn het de scholieren die de medewerkers aanwerven. Hoe dat loopt, kan je bekijken in dit filmpje:

Reacties