Vlaamse Scholierenkoepel reageert op onderzoek bij hoogbegaafde leerlingen: "Onderwijs moet leerling meer erkennen als individu"

06 nov 2018

Uit een grootschalig onderzoek van de UGent, de KU Leuven en de UAntwerpen bij leerlingen in het eerste middelbaar blijkt dat veel begaafde leerlingen zich vervelen op school, en daardoor ook gedemotiveerd geraken

De cijfers bevestigen opnieuw wat scholieren al langer zeggen: er is dringend nood aan een meer individuele aanpak in ons onderwijs. Hoewel er veel gesproken wordt over talenten en groeien, worden leerlingen in de realiteit nog te vaak in dezelfde vaste mal geduwd.

"Leerlingen voelen zich nu vaak een nummer op school. We worden te weinig erkend als individu, met eigen talenten en interesses. Echt leren kan je nochtans pas doen wanneer daar rekening mee gehouden wordt", zegt Joris Janssens, voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK).

De vraag van scholieren is dan ook duidelijk: streef voor iedereen een basisniveau na, maar geef alle leerlingen de kans te specialiseren en de eigen grenzen op te zoeken op gebieden waar ze al sterk zijn.

"De meeste leerlingen willen best graag leren, maar hebben nood aan de vrijheid om hun eigen weg te zoeken. Door iedereen grotendeels hetzelfde programma aan te bieden is het vuur om te leren bij veel Vlaamse scholieren een flauw waakvlammetje geworden. Tijd dus om dit vuur terug aan te wakkeren door volledig in te zetten op keuzevakken en flexibiliteit.", aldus Janssens.

Leerlingen geven daarnaast ook aan dat het onderwijs te weinig aandacht heeft voor hun leven buiten de schoolmuren, waar ze ook nuttige kennis en interessante ervaringen opdoen. "Is het nuttig dat wie thuis Engels spreekt op school 'to be' leert vervoegen? Of dat wie in haar vrije tijd apps ontwikkelt vele lesuren lang de basis van Word moet leren? Als de school meer bewust is van wat leerlingen buiten haar muren al hebben opgepikt, kan ze hier beter op inspelen. Iedere leerling kan dan op het juiste niveau verder bouwen aan de eigen vaardigheden en kennis.", aldus Janssens.

De conclusie van VSK? Ons onderwijs moet dringend de sprong naar meer individuele programma’s durven nemen. Door al haar leerlingen echt te leren kennen kan de school inschatten waar ze uitgedaagd kunnen worden én waar ze extra ondersteuning nodig hebben. Het risico dat leerlingen anders mentaal uitchecken tijdens de lessen of - nog erger - volledig uitchecken van school, is eenvoudigweg te groot.