Voorbereiden op een nieuw schooljaar

Een goede voorbereiding is de helft van het werk. 

Voldoende volk?

Moeten er nieuwe leden bijkomen? Is er opvolging verzekerd voor de huidige voorzitter / secretaris / …? Kijk ook naar de verschillende verhoudingen in de groep. Zijn er uit elk jaar en elke richting leerlingen vertegenwoordigd? Zijn er evenveel jongens als meisjes? Daar kunnen jullie een wervingscampagne zeker op afstemmen! Je kan leerlingen individueel aanspreken, maar ook rondgaan in al de klassen.

Meer tips om leden te werven vind je hier.

Goed begonnen is half gewonnen

Probeer in de eerste schoolweek al een kleine activiteit te organiseren zodat de leerlingen en leerkrachten meteen weten wie jullie zijn en wat jullie doen. Dat kan op het prikbord in de gang, met affiches, via smartschool, rondgaan in de klassen, met een filmpje … Je kan dit ook koppelen aan een soort promocampagne. Maak het vooral leuk voor de leerlingen. Zo hebben ze meteen een positief beeld van jullie leerlingenraad of werkgroep.

Nood aan promotips?
Ideeën voor snel-klaar-activiteiten. 

 

Probeer ook al een datum op de eerste vergadering te plakken. Start eventueel met een feestelijk drankje om de nieuwe leerlingen welkom te heten. Neem zeker wat tijd om elkaar te leren kennen. Neem de afspraken van vorige jaren er eens bij en bekijk welke nog van toepassing zijn. Maak eventueel nieuwe afspraken. Je mag zeker ook al eens brainstormen over alle acties en veranderingen die je dit jaar wil realiseren. 

Gebruik onze tool voor de eerste vergadering