VSK in actie: zo ondersteunen we leerlingenparticipatie op scholen

17 dec 2021

Ook tijdens dit hobbelige eerste semester zaten leerlingen met een mening of idee niet stil op school. De voorbije vier maanden werden meningen bevraagd, acties georganiseerd, plannen gesmeed en gesprekken met directie aangegaan. Ook dit semester ondersteunde VSK leerlingenparticipatie op scholen. Ontdek hoe wij op verschillende manieren de stem van leerlingen hebben versterkt.   

Lokale aftrap van het schooljaar 

De leerlingenraad brengt sfeer én vertegenwoordigt de stem van alle scholieren op school. VSK zakte af naar Gent, Sint-Truiden en Antwerpen en bracht de plaatselijke leerlingenraden samen. Samen werd er gebrainstormd, uitgewisseld en gepland om ook van dit schooljaar een succes te maken. Lees er hier meer over.

Leerlingenparticipatie in opbouw  

Dit schooljaar maken we bij VSK extra ruimte voor scholen die nog geen leerlingenraad hebben, de eerste stappen zetten in inspraak of voor een leerlingenparlement dat jaren geleden in de vergeetput is geraakt. Want participatie kan meer zijn dan een leerlingenraad alleen. Ontdek hier hoe VSK scholen begeleidt in hun participatiedroom.  

Regels zijn er om … aan te passen

Regels opgesteld samen met leerlingen zijn meer gedragen, duurzamer en dus beter. Maar hoe doe je dat nu, inspraak geven in het schoolreglement? Ontdek hier hoe wij het samen met enkele scholen aanpakken. 

Leerlingen hebben oog voor elkaars welbevinden 

Leerlingen geven oprecht om elkaars welbevinden. VSK zag leerlingen van alle jaren en onderwijstypes het heft in handen nemen om van de school een warme plek te maken. Wij hielpen hen maar al te graag. Lees hier meer over de initiatieven van leerlingen om het welbevinden van anderen een boost te geven. 

Nu jij? 

Het is duidelijk: ook dit schooljaar wordt er aan inspraak en leerlingenparticipatie gedaan. En dan hadden we het nog niet over onze feedbacktool, gratis online workshops, de doktersessies, bijscholingen voor begeleiders, klik&prints, … 

Wil jij volgend semester ook werk maken van leerlingenparticipatie en inspraak en wil je daarbij ondersteuning van VSK? Laat het ons weten

Reacties