Wanneer mag ik naar een volgend jaar overgaan?

Als je een A-attest haalde, mag je naar een volgend jaar overgaan. Normaal ga je over naar het volgende jaar van jouw studierichting. Als je een andere studiekeuze wil maken, vraag je best aan je school of CLB of dat mogelijk is.

Met een B-attest mag je naar een volgend jaar, maar daarbij worden er bepaalde richtingen uitgesloten, ook de richting die je aan het volgen was. Je hebt ook het recht om over te zitten.

Met een C-attest mag je niet over naar een volgend jaar. 

Om in het BSO naar het derde jaar over te gaan, moet je aan minstens een van deze twee voorwaarden voldoen:

  • -Je hebt een getuigschrift van de eerste graad behaald.

of

  • Je bent 15 jaar en krijgt het akkoord van de klassenraad van 3 BSO.