Wanneer mag ik naar een volgend jaar overgaan?

Als je een A-attest haalt, mag je naar een volgend jaar overgaan. Normaal ga je over naar het volgende jaar van jouw studierichting. Als je een andere studiekeuze wil maken, vraag je best aan je school of CLB of dat mogelijk is.

Met een B-attest mag je naar een volgend jaar, maar daarbij worden 1 of meer studierichtingen/basisopties uitgesloten, waaronder de richting die je aan het volgen was. Je hebt ook het recht om jouw jaar opnieuw te doen.

Met een C-attest mag je niet over naar een volgend jaar. Je moet jouw jaar overdoen. 

Krijg je een B- of C-attest? Dan is de school verplicht om hierbij meer uitleg te geven waarom ze je dat attest geven.

Ga jij en je ouder(s) niet akkoord met het attest? Dan kan je beroep aantekenen. Lees meer in dit artikel.