Wat als ik me onrechtvaardig behandeld of geviseerd voel door een leerkracht?

Probeer eerst en vooral de leerkracht zelf eens aan te spreken. Durf je die stap niet goed te zetten? Dan kan je eens langs een vertrouwensleerkracht gaan. Het CLB zal je ook wel kunnen helpen. Zij kunnen bemiddelen indien nodig of jou wat tips geven om het probleem aan te pakken.

Deze tips helpen je alvast om te starten aan een goed gesprek:

  • Heb je een vraag, probleem, frustratie? Krop het niet op. Praat er op tijd over.
  • Gebruik ik-boodschappen en beschrijf hoe je je voelt: “Ik voel me gekwetst door uw opmerking want dat geeft mij het gevoel...”
  • Beschrijf je probleem. Geef de feiten. Zeg tegelijk wat je voelt. Vraag uitleg. Bijvoorbeeld “Ik weet dat ik aan het praten was. Maar ik voel me oneerlijk behandeld omdat ik niet als enige aan het praten was. Ik voel me ook verward omdat de regels niet altijd duidelijk zijn. Soms is praten toegelaten, maar andere keren dan weer niet.”
  • Elk verhaal heeft twee kanten. Luister ook naar wat de leerkracht zegt.
  • Maak geen verwijten. Vertel wat jij zou willen, wat je wenst. Als je de ander verwijten maakt, vindt die het moeilijk om te blijven luisteren.
  • Heb jij ook een fout gemaakt? Durf dit toe te geven. Je zal zien, dat opent deuren!
  • Informeer je goed. Wat staat er in het schoolreglement?

Als de houding van de leerkracht tegenover jou niet verbetert, kan je ook eens langsgaan bij de directie en het probleem aankaarten. Scholen moeten een pestbeleid hebben. Van leerlingen wordt verwacht dat ze niet pesten, maar die verwachting is er ook naar leerkrachten toe. Verwijs daar zeker naar in je gesprek. Zorg in ieder geval dat je je goed voorbereidt en je argumenten goed afweegt.