Wat als ik me onrechtvaardig behandeld of geviseerd voel door een leerkracht?

Probeer eerst en vooral de leerkracht zelf eens aan te spreken. Durf je die stap niet goed te zetten, dan kan je eens langs een vertrouwensleerkracht gaan. Het CLB zal je ook wel kunnen helpen. Zij kunnen bemiddelen indien nodig of jou wat tips geven om het probleem aan te pakken. Als de houding van de leerkracht tegenover jou niet verbetert, kan je ook eens langsgaan bij de directie en het probleem aankaarten.

Scholen moeten een pestbeleid hebben. Van leerlingen wordt verwacht dat ze niet pesten, maar die verwachting is er ook naar leerkrachten toe. Verwijs daar zeker naar in je gesprek. Zorg in ieder geval dat je je goed voorbereidt en je argumenten goed afweegt.