Wat als ik niet akkoord ben met een straf die ik krijg op school?

De regels rond straffen kunnen van school tot school verschillen. Tegen een gewone straf kan je niet in beroep gaan. Je kan wel overleg vragen met je leerkracht of de directie. Als je dus niet akkoord gaat is een persoonlijke babbel waarin je goede argumenten aanbrengt de beste oplossing.

Als je je ernstig misdraagt, riskeer je een tuchtstraf. Er zijn twee soorten mogelijk: een tijdelijke of een definitieve uitsluiting (schorsing). De school moet deze tuchtstraffen duidelijk vermelden in het schoolreglement en moet de tuchtprocedure steeds goed volgen. Enkel tegen een definitieve uitsluiting kan je beroep aantekenen.

Bij minder ernstige inbreuken mag de school geen tuchtstraf geven. Maar ze kan een leerling bijvoorbeeld wel verbieden om deel te nemen aan een reis die de school in een vakantieperiode organiseert. 
Soms wordt een leerling ook preventief uitgesloten door een school. Dit is geen tuchtstraf en daar kan dus ook niet tegen in beroep worden gegaan.

Meer informatie over straffen op school vind je bij het Kinderrechtencommissariaat.