Wat als ik niet akkoord ga met de school- of studiekeuze van mijn ouders?

Wanneer je minderjarig bent (jonger dan 18 jaar), zijn het je ouders die beslissen welke studierichting je volgt of naar welke school je gaat. Je staat dan namelijk onder het 'gezag' van je ouders en zij nemen de belangrijke beslissingen in je leven (gezondheid, opvoeding, onderwijs, vrije tijd...). Natuurlijk zullen je ouders die keuze doorgaans samen met jou maken. Vanaf 12 jaar heb je het recht om mee te overleggen met je ouders.

Als je met je ouders niet tot een gezamenlijke beslissing komt, is bemiddeling een optie. Je kan dan bijvoorbeeld aankloppen bij het CLB om te bemiddelen. De keuze van je ouders blijft echter doorslaggevend.

Als je meerderjarig bent dan mag je zelf de beslissing maken. Als je nog studeert, dan hebben je ouders wel de plicht om mee bij te dragen in het bekostigen van je studie, eten, woonplaats... Uiteraard blijft het verstandig om ook als je meerderjarig bent te proberen je ouders te betrekken in de beslissingen die je maakt.
Zijn je ouders gescheiden en gaat de ene ouder niet akkoord met de beslissing van de andere, dan is het de jeugdrechter die beslist.