Wat als ik niet akkoord ga met de school- of studiekeuze van mijn ouder(s)?

Wanneer je minderjarig bent (jonger dan 18 jaar), zijn het je ouder(s) die beslissen welke studierichting je volgt of naar welke school je gaat. Je staat dan namelijk onder het 'gezag' van je ouder(s) en zij nemen de belangrijke beslissingen in je leven (gezondheid, opvoeding, onderwijs, vrije tijd...). Natuurlijk zullen je ouder(s) die keuze doorgaans samen met jou maken. Zijn je ouders gescheiden en gaat de ene ouder niet akkoord met de beslissing van de andere, dan is het de jeugdrechter die beslist.

Vanaf 12 jaar heb je het recht om mee te overleggen met je ouder(s).

Als je met je ouder(s) niet tot een gezamenlijke beslissing komt, is bemiddeling een optie. Je kan dan bijvoorbeeld aankloppen bij het CLB om te bemiddelen. De keuze van je ouder(s) blijft wel het belangrijkst.

Als je meerderjarig bent dan mag je zelf de beslissing maken. Uiteraard blijft het verstandig om ook als je meerderjarig bent te proberen je ouder(s) te betrekken in de beslissingen die je maakt.