Wat als ik niet akkoord ga met het schoolreglement?

Iedere school heeft een schoolreglement. Daarin staan alle afspraken en informatie over de school. Zoek je antwoorden op je vragen rond de regels op school, dan vind je die terug in het schoolreglement. Er staat ook in welke beslissing een leerkracht of directie kan nemen bij een straf. 

Bij de inschrijving (of bij de start van het schooljaar) wordt aan je ouders gevraagd het schoolreglement te ondertekenen. Zolang ze dat niet doen, ben je niet ingeschreven. Als je ouders niet akkoord gaan met wat in het schoolreglement staat, kan je beter een andere school zoeken.

Als je zelf niet akkoord gaat, ga dan het gesprek aan met de leerlingenraad. Leg uit waarom je de regels niet begrijpt. Zo kunnen jullie het thema samen op de agenda van de school zetten.

Heb je op school geen leerlingenraad? Ga dan het gesprek aan met de schoolraad. Iedere school heeft verplicht een schoolraad. Jouw stem wordt er vertegenwoordigd door leerlingen. Je schoolraad geeft je directie advies over verschillende thema's, bv. het schoolreglement. 


Weet je leerlingenraad of je vertegenwoordiger in de schoolraad niet goed hoe ze dit moeten aanpakken? De 4 A’s kunnen hen helpen. Lees hier meer over in ons artikel ‘schoolregels veranderen met de 4 A’s’.