Wat als ik niet akkoord ga met het schoolreglement?

Bij de inschrijving (of bij de start van het schooljaar) wordt aan je ouders gevraagd het schoolreglement te ondertekenen. Zolang ze dat niet doen, ben je niet ingeschreven. Als je ouders niet akkoord gaan met wat in het schoolreglement staat, kan je beter een andere school zoeken.

Als je zelf niet akkoord gaat maar je ouders wel (en je bent nog geen 18), dan kan je eigenlijk niet zoveel beginnen. Je legt je best bij de regels neer en kan proberen je mening duidelijk te maken via de leerlingenraad of de schoolraad.

 

Wat kan je leerlingenraad doen om een schoolregel te veranderen?