Wat doet de klassenraad eigenlijk?

De klassenraad zijn de leerkrachten die aan jou lesgeven en de directie of een afgevaardigde.

De klassenraad heeft stemrecht als er bepaalde beslissingen genomen moeten worden. Als er externen aanwezig zijn tijdens de klassenraad (bv. de graadcoördinator, een CLB-medewerker  ) dan mogen deze personen enkel advies geven.

Er bestaan verschillende soorten klassenraden:

  • De toelatingsklassenraad beslist of een leerling aan de toelatingsvoorwaarden voldoet om in een bepaalde studierichting te starten. 
  • De begeleidende klassenraad begeleidt de leerlingen doorheen het jaar. Het kan gaan over het bijsturen van het leren, maatregelen rond het gedrag van de leerling, het ondersteunen van een leerling in een moeilijke (thuis)situatie, de organisatie van inhaallessen. In geval van ernstige tuchtmaatregelen is het advies van de begeleidende klassenraad verplicht.
  • De delibererende klassenraad beslist op het einde van het schooljaar over het attest van de leerlingen en bepaalt dus of een leerling al dan niet naar het volgende jaar kan en of de leerling eventueel een andere studierichting moet kiezen. Al deze beslissingen moeten goed gemotiveerd worden zodat de leerlingen weten hoe de klassenraad tot een bepaalde beslissing is gekomen.