Wat is een schoolraad?

De schoolraad is de raad die enkele keren per jaar samenkomt om belangrijke dingen van de school te bespreken. Om die bespreking zo goed mogelijk te kunnen doen, is het belangrijk dat alle betrokkenen rond de tafel zitten: de leerlingen, de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap. Al deze mensen hebben iets te zeggen over wat de school moet doen. 

Een schoolraad is verplicht, tenzij ouders/personeel/leerlingen al bij de inrichtende macht (dit is het hoofdbestuur) worden betrokken.

In de schoolraad zijn enkele vaste groepen vertegenwoordigd: 

  • Het personeel (de leerkrachten, het onderhoudspersoneel, het secretariaat  )
  • De ouders
  • De leerlingen

De leerlingen die in de schoolraad zitten, krijgen daarvoor ondersteuning vanuit de school. Hoe dat gebeurt, hangt van school tot school af.

  • De lokale gemeenschap (bedrijven waar de school vaak stageplaatsen heeft, eigenaar van het buurtwinkeltje…)   

Deze mensen worden gevraagd door de bovenstaande groepen.

  • Het schoolbestuur (vaak iemand van de directie).

Zij zijn niet aanwezig als een van de andere leden hierom vraagt. Dat kan bijvoorbeeld als het over een gevoelig thema gaat voor de school, en de schoolraad dat eerst onderling helemaal wil uitklaren. 

Moeten er leerlingen in de schoolraad zitten?

Lees meer over de wetgeving rond leerlingenparticipatie