Wat je moet weten als je met de leerlingenraad een feest organiseert

Mag je als leerlingenraad een fuif organiseren?

Ja, dat mag.

Het is wel belangrijk om de uitdrukkelijke toestemming te krijgen van het schoolbestuur. Als je die toestemming niet hebt is het een ‘eigen initiatief’ en zou je begeleidende leerkracht aansprakelijk kunnen gesteld worden wanneer er iets fout loopt.

Mag een leerling zelf een contract voor verkoop of verhuur afsluiten?

Nee, dat mag niet.

Zowel leerlingen als leerkrachten mogen niet in opdracht van het schoolbestuur een contract afsluiten, zowel voor verhuur als voor verkoop. Alleen de directie kan een contact goedkeuren en ondertekenen. Ook als de directie de begeleider de opdracht geeft iets te ondertekenen, blijft hij zelf eindverantwoordelijke.

Mag een leerling een overschrijving doen in naam van een werkgroep?

Nee, dat mag niet.

Zowel leerlingen als leerkrachten kunnen geen overschrijvingen doen in opdracht van het schoolbestuur. Alle betalingen (ook die van de leerlingenraad) moeten via de boekhouding van de school lopen.

Let wel, voor kleine betalingen is dit anders (bv. een zak snoep): dit kan wel indien je toestemming kreeg voor deze aankoop en achteraf het kasticket binnenbrengt bij de boekhouding.

Moet je je aan geluidsnormen houden bij een feestje op school?

Ja, ook op school gelden de geluidsnormen vanuit de overheid.

Geluidsnormen zijn wel verschillend naargelang de muziek binnen of buiten wordt gespeeld. De meest recente info vind je hier. Als je de regels niet volgt, kan je een boete krijgen.

Mag je sterke drank schenken op school?

Sterke drank mag niet geschonken worden aan minderjarigen en ook niet op het terrein van de school. Dat wil zeggen dat je geen sterke drank mag schenken aan leerlingen, maar ook niet aan ouders tijdens een opendeurdag of een kerstmarkt bijvoorbeeld. Als je het toch wil, dan moet je een vergunning aanvragen bij de gemeente.

Lees meer over de wetgeving rond leerlingenparticipatie