Wat kan ik doen als ik geen plaats vind in een nieuwe school?

Belangrijk om te weten: je school kan je niet verplichten om tijdens het schooljaar van school te veranderen, tenzij je definitief uitgesloten wordt na een tuchtprocedure. 

Als je van school wil of moet veranderen, kan een nieuwe school je weigeren wanneer:

  • de school of de richting waarvoor je wil inschrijven volzet is. De school moet deze dan vooraf aan je poging tot inschrijving "volzet" verklaard hebben.
  • je in het huidige, het vorige of het schooljaar daarvoor definitief uitgesloten bent geweest op de school waar je probeert in te schrijven.
  • je definitief uitgesloten bent op je huidige school. Dit kan wel alleen volgens regels die lokaal afgesproken worden via het LOP (Lokaal Overlegplatform).


Denk je dat je onterecht geweigerd bent door een school? Vraag dan een "mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving" op papier. Zo kan je bewijzen dat je hebt geprobeerd in te schrijven op de school.

Je kan verdere hulp vragen aan 

  • het LOP,
  • het CLB van je huidige school. Het is hun opdracht om je te begeleiden bij je schoolloopbaan. De contactgegevens van je CLB vind je in het schoolreglement of via deze site

Als je onterecht geweigerd wordt, kan je eventueel ook klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten

Reacties