Wat kan ik doen als mijn leerkracht slecht lesgeeft?

Sommige leerkrachten geven minder goed les dan andere. Het is mogelijk dat de stijl van een leerkracht niet bij de klasgroep past of dat een leerkracht er niet in slaagt de leerstof goed uit te leggen.

Probeer eerst een gesprek met de leerkracht zelf aan te gaan. Leg het probleem uit door het zo concreet mogelijk te maken. Zeg dus niet: “U kan niet lesgeven.” maar : “U geeft te weinig uitleg bij de theorie, waardoor we het niet begrijpen.” Dat geeft de leerkracht de kans om aanpassing te doen als dat nodig is.

Als dat niks oplevert kan je de directie aanspreken. Doe dat niet onvoorbereid en denk eerst goed na of die stap wel nodig is. Voor een leerkracht is het uiteraard schrikken als hij of zij hoort dat de directeur op de hoogte is gebracht. Ga er dus eerst eens over in gesprek met klasgenoten. Zorg dat je weet wat je gaat zeggen en dat je de problemen goed kan benoemen. Houd in je achterhoofd dat er in de eerste plaats een oplossing moet komen en zoek actief mee naar zo'n oplossing.