Wat kan ik doen als mijn school de richtlijnen rond corona niet volgt?

Nu de lessen geschorst zijn, moeten scholen op zoek naar andere manieren om onderwijs te organiseren. Het departement Onderwijs en Vorming gaf een aantal richtlijnen om scholen daarbij te helpen. Niet alle scholen volgen die richtlijnen even nauwgezet op. 

Krijg je heel wat nieuwe leerstof? Of heb je stress over de vele toetsen en taken? Ga het gesprek aan met je school!

Hoe pak je het aan?

Stap 1 - Informeer je! Zorg dat je zelf weet wat de richtlijnen zijn. Je vindt ze hier op maat van leerlingen.

Stap 2 - Probeer eerst een gesprek met je leerkracht aan te gaan. Leg het probleem uit door het zo concreet mogelijk te maken. Leg ook uit wat het voor jou als leerling betekent. Zeg dus niet: “U overdrijft met uw taken.” maar : “Ik heb deze week voor meerdere vakken grote taken. Ik voel veel stress omdat ik niet zie hoe ik al die taken deze week zal kunnen afwerken.”

Stap 3 - Als dat niks oplevert kan je de directeur aanspreken. Doe dat niet onvoorbereid. Zorg dat je de problemen goed kan benoemen. 

  • Ga eerst eens in gesprek met klasgenoten. Ervaren zij dezelfde problemen? Hoe gaan zij hiermee om? Samen staan jullie zeker sterker. Misschien kan de leerlingenraad ook wel helpen?
  • Houd in je achterhoofd dat er in de eerste plaats een oplossing moet komen en zoek actief mee naar zo'n oplossing. Doe al een voorstel. 
  • VSK maakte al een lijst met aandachtspunten voor scholen en tips voor leerlingenparticipatie in coronatijden. Je kan hier inspiratie uit halen. 

Zet al je argumenten op een rijtje en ga op een opbouwende manier het gesprek aan. Vermeld ook de stappen die je al ondernomen hebt. 

Stap 4 - Als ook het gesprek met de directie niets oplevert, kan je contact opnemen met het schoolbestuur. Je vindt hun contactgegevens in het schoolreglement.

Stap 5 - Zijn alle kanalen binnen de school uitgeput? Dan kan je een melding maken bij het meldpunt Onderwijs en Vorming of een klacht indienen via een van deze kanalen

  • Zit je op een katholieke school? Dan kan je terecht bij de klachtencommissie van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  • Zit je in het gemeenschapsonderwijs? Neem contact op met het GO!
  • Zit je op een provinciale, stedelijke of gemeentelijke school? Neem contact op met je provincie, stad of gemeente. Zoek op hun site naar een klachtenluik.
  • Zit je op een Steinerschool? Neem contact op met de Federatie Steinerscholen.
  • Zit je op een andere methodeschool? Neem dan contact op met FOPEM.
  • Zit je in het protestants-christelijk onderwijs? Neem contact op mer IPCO.
  • Wordt je school vertegenwoordigd door VOOP (vrij gesubsidieerd niet-confessioneel onderwijs)? Neem dan contact op met Vlaams Onderwijs Overlegplatform.

Weet je niet bij wie je terecht kan? Laat het ons even weten. Dan zoeken we met je mee. 

Een klacht of een melding maken van je school is een proces dat lang kan duren. Het zal je nu dus geen snelle oplossing opleveren. Daarom raden we aan om altijd eerst op zoek te gaan naar een oplossing binnen de school.

Voel je je niet gehoord? Of krijg je geen antwoord? Deel jouw getuigenis

Reacties