Wat met de winst?

Proficiat, jullie acties hebben winst gemaakt! Maar wat nu?

Wat doe je met de winst?

Dat moet op voorhand duidelijk zijn.

 • Het moet op een of andere manier terugvloeien naar de leerlingen.
  o Je kan dingen aankopen, zoals een muziekinstallatie voor het lokaal van de zesdejaars.
  o Je kan een budget voorzien voor leerlingen die het minder breed hebben. Dat gaat via de school.
 • Je kan je eigen werking financieren (t-shirts, promo acties, chips tijdens de vergadering ...).
 • Je kan het aan een goed doel schenken.
 • Je kan het in het volgende werkjaar investeren (als startbudget).

Wat doe je NIET met de winst?

 • Aan school geven (zij hebben eigen budgetten, dankuwel).
 • Dingen aankopen die de verantwoordelijkheid zijn van de school (zoals nieuwe banken op de speelplaats). Eigenlijk alles waar je een contract of factuur moet voor tekenen.
 • De uren van de begeleidende leerkracht betalen.
 • Jezelf als werkgroep buitensporig belonen. Je kan met de winst (een deel van) je weekendlocatie betalen, maar dat kan geen hotel zijn. Maak waar mogelijk bij jullie acties ook duidelijk waarvoor de leerlingen betalen. Jullie chocoladeverkoop is bijvoorbeeld voor een goed doel, terwijl de winst van de fuif naar het verfraaien van de speelplaatsmuur gaat.

Waar vind je geld? 

Hoe je geld beheren?