Wat moeten we doen als we te weinig geld hebben voor de leerlingenraad?

Als je te weinig geld hebt voor de leerlingenraad, dan kan je best eens langsgaan bij de directie.

De school is niet verplicht geld te voorzien voor de leerlingenraad, maar velen doen dit wel. Het geld blijft wel sowieso van de school.

Je kan ook zelf inzamelacties doen om over een budget te beschikken voor de organisatie van de activiteiten van de leerlingenraad. Maar zelfs dan gaat het om geld van de school. In de praktijk laten de meeste scholen de leerlingenraad zelf beslissen over hun centen. Toch maak je hier als leerlingenraad best duidelijke afspraken over met de directie.