Wat staat er in de wet over de leerlingenraad?

In het participatiedecreet staan alle rechten en plichten van de leerlingenraad opgesomd. Opdat jij je tanden niet zou stuk bijten op dat stukje wettekst, halen wij er de belangrijkste zaken uit. Hoe zit het bijvoorbeeld met leerlingen in de schoolraad? En waar heb je als leerlingenraad recht op?

Moet mijn school een leerlingenraad hebben?

Elke school moet ervoor zorgen dat leerlingen hun mening kunnen geven. Vaak gebeurt dit via een leerlingenraad, maar het kan ook anders. Hoe de school inspraak van leerlingen organiseert, moet in het schoolreglement staan. Vraagt 10% van de leerlingen toch om een leerlingenraad? Dan is de school wel verplicht om er een op te richten. 

Niet zeker hoe eraan te beginnen? Met de opstartworkshop van de Scholierenkoepel maak je een vliegende start met je leerlingenraad!

Mogen wij onze eigen afspraken maken? 

Je bepaalt helemaal zelf hoe je je organiseert: Organiseren we verkiezingen? Wanneer vergaderen we? Doen we dat met een begeleider? Hoe vaak komen we samen? Welke functies verdelen we? Hoe nemen we beslissingen? … Deze afspraken schrijf je in een huishoudelijk reglement. Een sterk aan te raden agendapunt op je eerste vergadering.

Mogen wij over alles iets zeggen?

Het decreet ziet als belangrijkste taak voor de leerlingenraad: inspraak hebben in het schoolbeleid. Je vindt er een lijst van thema’s waarover je advies kan geven: van de jaarlijkse uitstappen tot het profiel van de nieuwe directeur. Wanneer je een advies geeft, is de directie verplicht om te antwoorden en te zeggen waarom ze wel of niet volgen. De school moet je hierbij helpen met alle nodige informatie en ondersteuning.

En wat mogen de leerlingen die niet in de leerlingenraad zitten?

Je bent als leerlingenraad verplicht om de andere leerlingen te informeren. Alle leerlingen op je school moeten weten welke activiteiten je doet, wat je beslist en hoe je werkt. Je leerlingenraad staat niet op zichzelf, maar is een vertegenwoordiging van alle leerlingen op je school.

Waar hebben we als leerlingenraad recht op?

Als leerlingenraad heb je recht op informatie, die je nodig hebt om je werk te kunnen doen. Wil je bijvoorbeeld de datum van de opendeurdag te weten komen, weten of de samensmelting met een andere school doorgaat en wanneer, of wanneer het op de pedagogische raad over nieuwe schoolboeken gaat? Dan is de school verplicht jullie die info te geven. 

De school moet jullie ook logistiek ondersteunen, bijvoorbeeld een lokaal voorzien, kopies mogelijk maken, …

Zitten leerlingen ook in de schoolraad?

Naast onder andere leerkrachten en ouders, moeten ook leerlingen in de schoolraad zitten. Aan hen moet het schoolbestuur advies vragen over te nemen beslissingen. De schoolraad kan ook op eigen initiatief adviezen geven. Je hebt daar als afgevaardigde van de leerlingenraad dus heel wat te zeggen. Wil je echt iets veranderen op school? Zet het op de agenda van de schoolraad.

Nog vragen?

Mag de leerlingenraad zelf geld beheren? En wie is er verantwoordelijk bij de organisatie van een schoolfuif? De antwoorden op deze en nog andere wettelijke vragen vind je in onze rechtendatabank.

 

Download alle antwoorden in een handige folder voor je leerlingenraad

Wat zegt de Scholierenkoepel over participatie?

Ontdek tips, inspiratie en materiaal voor je leerlingenraad