Wat staat er in de wet over de leerlingenraad?

In het participatiedecreet staan alle rechten en plichten van de leerlingenraad opgesomd. Opdat jij je tanden niet zou stuk bijten op dat stukje wettekst, halen wij er de belangrijkste zaken uit. Hoe zit dat bijvoorbeeld met verkiezingen? En waar heb je recht op? 

Moet dat, een leerlingenraad?

Ja, een school is verplicht om een leerlingenraad op te richten. Tenzij:

 • Leerlingen op een andere manier participeren, zoals bijvoorbeeld een forum of halfjaarlijkse enquête. Dat moet in het schoolreglement staan.
 • Minder dan 10% van de leerlingen om een leerlingenraad vraagt. (Dit wil zeggen: als er geen leerlingenraad is, moet 10% van de leerlingen hier uitdrukkelijk om vragen om de school te verplichten er een op te richten.)

Verplichte verkiezingen? 

Verkiezingen: op de ene school werkt het, bij de andere is het meer een populariteitswedstrijd. Het hoeft eigenlijk niet. De leerlingenraad bepaalt zelf hoe ze willen samengesteld worden. 

Het reglement van de leerlingenraad

Een school heeft een schoolreglement, een Ikea-kast heeft een handleiding … en wat heeft een leerlingenraad?

De wet vraagt dat jullie een huishoudelijk reglement schrijven, daarin staat jullie werking uitgeschreven. Bijvoorbeeld: hoe kan je er bij komen, wanneer vergader je, hoe kom je tot een besluit …?

 Hier vind je een check-list om zelf een huishoudelijk reglement te schrijven

Recht op informatie en ondersteuning

Als leerlingenraad heb je recht op informatie, die je nodig hebt om je werk te kunnen doen. Wil je bijvoorbeeld de datum van de opendeurdag te weten komen, weten of de samensmelting met een andere school doorgaat en wanneer, weten wanneer het op de pedagogische raad over nieuwe schoolboeken gaat  …, dan is de school verplicht jullie die info te geven. Maar alleen als je het (lief) vraagt natuurlijk.
De school moet jullie ook logistiek ondersteunen, bijvoorbeeld een lokaal voorzien, kopies mogelijk maken …

Advies geven

Als de schoolraad jullie mening vraagt over een bepaald onderwerp, moeten jullie antwoorden. Een advies geven heet dat dan. Dat advies gaat naar de directie, zij moeten dan binnen de 30 dagen antwoorden. Niet enkel met ‘ja’ of ‘nee’, maar ook ‘waarom’. Zo krijg je als leerlingenraad een duidelijk beeld van het beleid dat je school voert.
Een leerlingenraad kan ook op eigen initiatief een advies geven. Waar liggen de leerlingen op je school wakker van? Het schoolbestuur moet ook hier weer binnen de 30 dagen antwoorden.

Waar mag je dan advies over geven?

Er is een redelijk uitgebreide lijst van zaken waarover je als leerlingenraad advies mag geven, zeker doen!

 • Het profiel van de directeur, wat moet hij kunnen, kennen en zijn?
 • Welke studierichtingen de school aanbiedt.
 • De samenwerking met andere scholen en organisaties (zoals bijvoorbeeld Zuiddag).
 • Het busvervoer van leerlingen (als dat door de school wordt georganiseerd).
 • Waarover en wanneer leraren nascholing volgen (dus ook pedagogische studiedagen).
 • Beleid over experimenten en projecten (zoals brede eerste graad al eens uitproberen, nieuwe studierichting testen).
 • Het schoolreglement.
 • De samenwerking van de school met het CLB.
 • Verbouwingen op de school.
 • Hoe een lesdag eruit ziet, wanneer de pauzes vallen, hoeveel ‘uren’ een leraar heeft …
 • Het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid voor leerlingen (drankautomaten, gezonde maaltijden, anti-pestacties, fietspaden voor de school …).
 • Hoe de school omgaat met de komende doorlichting.
 • Het GOK-beleid, over gelijke onderwijskansen voor iedereen.

Leerlingen informeren

Als leerlingenraad vertegenwoordig je alle leerlingen op school. Je bent verplicht om alle leerlingen van je activiteiten en standpunten op de hoogte te brengen.  

Nog vragen?

Mag ik als leerling een huurcontract tekenen voor onze werkgroep Cultuur? Mag ik een overschrijving maken als leerlingenrader? De antwoorden op deze en nog andere wettelijke vragen kom je hier te weten.