Wat zijn de taken van de leerlingenraad?

In de wet staan 3 taken die een leerlingenraad minstens kan doen:

1. Advies geven aan de school (soms verplicht, soms niet verplicht):

  • Op eigen initiatief, dus wanneer de leerlingenraad het zelf nodig vindt, schriftelijk advies uitbrengen aan de school over bepaalde thema’s. De school moet dan binnen de 30 dagen antwoorden op jullie advies. De school moet in antwoorden of ze het advies van de leerlingenraad wel of niet volgen, en waarom.
  • Aan de schoolraad advies uitbrengen over bepaalde thema’s, als de schoolraad het vraagt. Als de schoolraad dus vraagt wat leerlingen vinden van een bepaalde kwestie, is de leerlingenraad verplicht te reageren.

2. Informatie vragen (niet verplicht): aan de schoolraad of aan het schoolbestuur. Als je meer informatie nodig hebt om een advies uit te brengen, kan je die info vragen aan de school.

3. Informatie geven (verplicht): aan de andere leerlingen vertellen over wat de leerlingenraad doet, jullie standpunten en hoe jullie werken. Dat kan met een verslag, een website, een gesprek in de klas, een prikbord.

Natuurlijk mag de leerlingenraad nog veel meer doen dan dat. Zoals activiteiten organiseren om meer sfeer op school te brengen. Of acties opzetten om problemen aan te pakken.

Wat staat er in de wet over de leerlingenraad?