Wederzijds respect in de klas, zonder straffen en dreigen

Aan elke afspraak of regel wordt door veel leerkrachten meteen een mogelijke straf gekoppeld. Leerlingen vragen een sfeer van wederzijds respect in de klas, waarin leefregels niet constant afgedwongen moeten worden. Bij problemen moet gedacht worden in de richting van een oplossing in plaats van een straf.

Leerlingen willen rechtvaardige en goed doorgesproken afspraken, die in samenspraak met hen opgesteld worden en voor iedereen even duidelijk gelden: leerlingen én leerkrachten. Ze waarderen ook duidelijkheid en consequentie van leerkrachten. Een leerkracht die de klas in de hand houdt, zorgt voor rust en aangename leeromgeving. Leerlingen willen leraars die hun klas aankunnen zonder te moeten dreigen.

Bij conflicten tussen leerkrachten en leerlingen, is er nood aan een neutraal aanspreekpunt dat voor bemiddeling kan zorgen. Leerlingenbegeleiders zouden deze rol kunnen spelen, maar zijn nu vaak overbevraagd met andere taken, te weinig gekend of worden door leerlingen gezien als een niet-objectief deel van de school.

Als Scholierenkoepel vragen we:

  • dat alle schoolreglementen bestaan uit afspraken die breed gedragen zijn. Afspraken rond evaluaties, sancties en de algemene omgang tussen leerkrachten en leerlingen. Een reglement dat moet gelden voor zowel de leerlingen als de leerkrachten.
  • dat CLB’s en andere leerlingenbegeleiders hét aanspreekpunt zijn bij problemen tussen leerlingen en leerkrachten. Daarvoor zijn tijd, middelen, bekendheid en vertrouwen nodig.
     

Op "De Stem van Scholieren" lees je alles wat scholieren vragen aan het beleid

 

Reacties