Welke regels gelden er op internaat?

Net zoals scholen hebben ook internaten veel vrijheid als het gaat over dagindelingen en de organisatie van de dagelijkse werking.

Internaten moeten voldoen aan de voorwaarden waarop de inspecteurs controleren (die vind je ook op de site www.ond.vlaanderen.be) Deze gaan over brandveiligheid, leefklimaat, infrastructuur, welzijn, ...

Het personeel heeft zich te houden aan het arbeidsreglement dat vaak door de koepels vormgegeven wordt.

Andere regels moeten vastgelegd worden in het reglement van het internaat zelf en kunnen bijgevolg dus vrij ingevuld worden. Bij inschrijving en ondertekening verklaar je je als ouder en leerling akkoord met dat reglement en dus met de organisatie van de dag/avond en de regels die gelden in het internaat.