Werkmap Sst, de leerkracht leert

Daarom hebben auto's een bumper en potloden een gommetje. Mensen maken nu eenmaal fouten. 

Feedback vragen aan leerlingen over de manier van lesgeven is in de meeste scholen nog geen gewoonte en ligt bij heel wat leerkrachten gevoelig. Toch kan feedback bijdragen aan je professionele ontwikkeling als leerkracht. Leerlingen zien je dagelijks aan het werk en kunnen je helpen bij het in kaart brengen van je eigen sterktes en zwaktes. Ze zijn in staat om zich uit te spreken over de manier waarop je een les organiseert of leerlingen ondersteunt.

Sst, de leerkracht leert is een werkmap met 25 mogelijke manieren om feedback in je klas of op school vorm te geven: van vragenlijsten en klasdiscussies tot schrijfgesprekken en stellingenspelen. Want er bestaat geen kant-en-klaarrecept. Het belangrijkste is dat leerlingen hun mening kwijt kunnen en dat jij er rekening mee houdt. De manier waarop je de feedback organiseert, hangt af van verschillende aspecten: het onderwerp, je persoonlijkheid, de beschikbare tijd, de klassfeer, de leeftijd van je leerlingen ...
Aan de hand van het stappenplan ontdek je welke methode het best bij jouw groep past.

Deze werkmap is een instrument voor gemotiveerde en 'open' leerkrachten en voor iedereen die de inbreng van leerlingen op school waardeert. Ze ondersteunt leerkrachten en directie bij het uitbouwen van een feedbacktraject in de klas of op school.

De map kan je bestellen bij Uitgeverij Plantyn.

Klasse voor leraren keek de map in en schreef er een artikel over.

 

Bestellen

Een proevertje: 3 methodes uit de map

De vragenlijst (+ werkmateriaal): Een algemene, gerichte, anonieme, serieuze,  klasgebonden methode.

Het leerlingencontact (+ werkmateriaal B - E): Een gerichte, interactieve, serieuze,  klasoverschrijdende methode.

De hand: Een algemene, interactieve, anonieme, speelse,  klasgebonden methode.

 

Vraag een interactieve sessie aan rond de feedbackmap 'Sst, de leerkracht leert'

Scholieren zeggen: 'Leerkrachten feedback geven is essentieel'

Aan de slag met een online vragenlijst?

De Vlaamse Scholierenkoepel heeft een gratis en online feedbacktool zodat elke leerkracht betrouwbare en zinvolle feedback kan verzamelen bij zijn/haar leerlingen. Inspraak in de klas, om samen tot het beste onderwijs te komen.
 
Feedback vragen aan leerlingen over de manier van lesgeven is in de meeste scholen nog geen gewoonte en ligt bij heel wat leerkrachten gevoelig. Toch kan feedback bijdragen aan je professionele ontwikkeling als leerkracht. Leerlingen zien je dagelijks aan het werk en kunnen je helpen bij het in kaart brengen van je eigen sterktes en zwaktes. Ze kunnen aangeven wat ze hebben gehad aan jouw lessenreeks en hoe ze jou hebben ervaren als leerkracht.
 
De feedbacktool is gebaseerd op internationaal onderzoek én eigen onderzoek, zodat je weet dat de feedback die je krijgt betrouwbaar is.

Ontdek meer over onze feedbacktool