Werkmap Sst, de leerkracht leert

Feedback vragen aan leerlingen over de manier van lesgeven is in de meeste scholen nog geen gewoonte en ligt bij heel wat leerkrachten gevoelig. Toch kan feedback bijdragen aan je professionele ontwikkeling als leerkracht. Leerlingen zien je dagelijks aan het werk en kunnen je helpen bij het in kaart brengen van je eigen sterktes en zwaktes. Ze zijn in staat om zich uit te spreken over de manier waarop je een les organiseert of leerlingen ondersteunt.

Sst, de leerkracht leert is een werkmap met 25 mogelijke manieren om feedback in je klas of op school vorm te geven: van vragenlijsten en klasdiscussies tot schrijfgesprekken en stellingenspelen. De manier waarop je de feedback organiseert, hangt af van verschillende aspecten: het onderwerp, je persoonlijkheid, de beschikbare tijd, de klassfeer, de leeftijd van je leerlingen ...
Aan de hand van het stappenplan ontdek je welke methode het best bij jouw groep past.

 

Klasse voor leraren keek de map in en schreef er een artikel over.

Bestellen bij de uitgeverij Plantyn

Scholieren zeggen: 'Leerkrachten feedback geven is essentieel'

 

Een proevertje: 3 methodes uit de map

De vragenlijst (+ werkmateriaal): Een algemene, gerichte, anonieme, serieuze,  klasgebonden methode.

Het leerlingencontact (+ werkmateriaal B - E): Een gerichte, interactieve, serieuze,  klasoverschrijdende methode.

De hand: Een algemene, interactieve, anonieme, speelse,  klasgebonden methode.

 

Aan de slag met een online vragenlijst?

De Vlaamse Scholierenkoepel heeft een gratis en online feedbacktool zodat elke leerkracht betrouwbare en zinvolle feedback kan verzamelen bij zijn/haar leerlingen. Inspraak in de klas, om samen tot het beste onderwijs te komen.
 
Feedback vragen aan leerlingen over de manier van lesgeven is in de meeste scholen nog geen gewoonte en ligt bij heel wat leerkrachten gevoelig. Toch kan feedback bijdragen aan je professionele ontwikkeling als leerkracht. Leerlingen zien je dagelijks aan het werk en kunnen je helpen bij het in kaart brengen van je eigen sterktes en zwaktes. Ze kunnen aangeven wat ze hebben gehad aan jouw lessenreeks en hoe ze jou hebben ervaren als leerkracht.
 
De feedbacktool is gebaseerd op internationaal onderzoek én eigen onderzoek, zodat je weet dat de feedback die je krijgt betrouwbaar is.

Ontdek meer over onze feedbacktool