Wie is er verantwoordelijk bij organisatie schoolfuif?

Dat hangt af van wie de fuif organiseert. 

Als de school de fuif mee organiseert en een vertegenwoordiger van de school (directeur, leerkracht) mee de contacten ondertekent  is de school als organisator mee verantwoordelijk. Dat wil zeggen dat ze voor de kosten kan opdraaien of zelfs voor de rechter kan komen.

Als enkele leerlingen of leerkrachten onder eigen verantwoordelijkheid een fuif organiseren, waarbij ze wel de naam van de school gebruiken, draaien de verantwoordelijken persoonlijk op voor de kosten als er iets gebeurt. 

Het is in dat laatste geval wel mogelijk dat anderen de school aansprakelijk stellen. Dat wil zeggen dat ze een rechtszaak beginnen en de school aanklagen. Omdat de fuif de naam van de school gebruikt, kunnen bepaalde ouders denken dat de school mee organiseert en een oogje in het zeil houdt.  Dat is voor hen misleidend. Daarom moet de school duidelijk maken dat ze niets met de organisatie te maken heeft. Meestal mag je de naam van de school daarom niet gebruiken. 

Meer info vind je op de website van Fuifpunt.