Coaching leerlingenparticipatie

Wil jij bijdragen aan meer leerlingenparticipatie op je school? Wij bieden jou praktische tools, heldere modellen, advies op maat en inspiratie uit andere scholen. Hiermee maken we een plan voor jouw school.

  Lees meer
  workshops en begeleiding

  Groeitraject: je leerlingenraad versterken

  Wil je jouw leerlingenraad nog beter laten werken? We bekijken samen wat jouw leerlingenraad best doet groeien: werken aan je imago, elkaar beter leren kennen, anders vergaderen… Via workshops en feedbackmomenten volgen wij dit mee op.

  Lees meer
  workshops en begeleiding

  Een activiteit evalueren

  Om nog beter te worden in de toekomst, kijk je best regelmatig achteruit. Als je evalueert, bekijk je de vorige activiteit door de ‘wat kan er beter’-bril.

  Lees meer
  materiaal

  Een zevende leerjaar als brug naar hoger onderwijs?

  Voor leerlingen is het noodzakelijk dat er in de toekomst een sterk aanbod beschikbaar zal zijn van Se-N-Se's gericht op de doorstroom naar het hoger onderwijs. Als Scholierenkoepel zien we wel enkele voorwaarden om van dit nieuwe systeem een succes te maken.

  Lees meer
  Wat zeggen scholieren?

  Mag mijn dossier doorgegeven worden aan een ander CLB als ik van school verander?

  Ja, dat mag, tenzij jij of je ouders daar niet mee akkoord zijn.

  Lees meer
  Wat zijn mijn rechten?

  Mogen leerkrachten of directieleden in mijn spullen kijken?

  Nee, dat mag enkel de politie. Leerkrachten kunnen je wel vragen iets uit je tas te halen.

  Lees meer
  Wat zijn mijn rechten?

  Hoeveel uur stage mag ik maximaal doen?

  Hier bestaan strikte regels over.

  Lees meer
  Wat zijn mijn rechten?

  Mag de leerkracht beslissen over de groepssamenstelling bij groepswerken?

  Ja, dat mag. Een leerkracht heeft de vrijheid om zelf groepjes samen te stellen.

  Lees meer
  Wat zijn mijn rechten?

  Heb ik recht op een leerlingenkaart?

  Alle leerlingen die secundair onderwijs volgen hebben recht op een leerlingenkaart van de Vlaamse Scholierenkoepel.

  Lees meer
  Wat zijn mijn rechten?

  Werkgroep informeert zijn achterban (de leerlingen)

  De beste manier om aan je imago te werken: hou iedereen op de hoogte van waar je mee bezig bent.

  Lees meer
  tips en inspiratie

  Pages