'Zitten en zwijgen' lost niets op

17 apr 2018

Scholierenvoorzitter reageert op artikel over jaarverslag van de CLB's

Jongeren vertonen steeds meer gedragsproblemen, zo lezen sommigen het jaarverslag van de CLB’s. Het antwoord volgens experts: teruggrijpen naar autoriteit! Maar zowel het probleem als de oplossing zijn een stuk ingewikkelder.

Het was een opvallend artikel in de krant vandaag (Het Nieuwsblad, 17 april 2018, Als de stoelen door de klas vliegen). Op basis van cijfers uit het jaarverslag van de CLB’s wordt er gesteld dat de gedragsproblemen bij Vlaamse leerlingen de pan uit swingen.

Als we het jaarverslag in kwestie goed lezen wordt wel duidelijk dat deze interpretatie nogal kort door de bocht gaat. Er wordt enkel naar de cijfers gekeken en nuances die in het rapport wel terug te vinden zijn, worden vergeten. Vaak is de wijziging in de cijfers bijvoorbeeld een gevolg van de regelgeving en er zijn ook gewoon steeds meer leerlingen in totaal. Maar het echte probleem is dat het artikel alles op één hoop gooit: van uitsluitingen en gedragsproblemen in de klas, over onderling pestgedrag tot het misbruik van middelen en zelfs het versturen van naaktfoto’s. Allemaal complexe problemen die om hun eigen antwoorden vragen.

Die antwoorden zouden in ieder geval nooit gewoon over de hele lijn 'meer autoriteit' mogen zijn. Dat jongeren over alles hun mening mogen zeggen is niet het probleem, zoals we lezen in het artikel, maar net het begin van een oplossing. Leg jongeren niet gewoon het zwijgen op of bestempel hen niet zomaar als een probleemgeval, maar help hen hun mening respectvol te verwoorden en luister naar hen. Werken aan een beter schoolklimaat is namelijk iets dat iedereen samen moet doen: de leerlingen, maar ook het schoolteam, de ouders en het CLB. En als het echt niet meer lukt, zijn leerlingen heel blij dat er professionelen zijn die hen terug naar een constructieve weg kunnen begeleiden. Hen van school sturen zou pas het allerlaatste antwoord mogen zijn en moet altijd een uitzonderlijke maatregel blijven.

De tijd waarin scholieren zwijgend achter hun bankje zaten te beven uit angst voor de leerkracht vooraan ligt definitief achter ons. Gelukkig trouwens. Wanneer het goed uitkomt hebben we de mond vol van burgerschap en het belang van kritische en mondige jongeren. Grijp dan ook niet overhaast terug naar recepten uit het verleden, maar werk samen aan betere schoolregels en een betere school. Een school met leerlingen die weten waar ze terecht kunnen voor hulp en zich volledig bewust zijn van hun plichten én hun rechten.

In het jaarverslag van het CLB kon je overigens ook lezen dat er vorig schooljaar voor het vijfde jaar op rij minder meldingen van pestgedrag zijn binnengekomen, daarmee is het aantal meldingen van pesten op vijf jaar bijna gehalveerd. Dat had ook een mooie krantenkop kunnen zijn.

Rania el Mard

voorzitter Vlaamse Scholierenkoepel

Reacties