De taak van VSK

De Vlaamse Scholierenkoepel vzw of kortweg VSK is een vereniging voor en door scholieren. VSK is de koepel van alle leerlingenraden in Vlaanderen en versterkt leerlingenparticipatie op school. VSK geeft opleidingen, workshops en bijscholingen aan leerlingen en leerkrachten.

Bij VSK zijn we de spreekbuis van scholieren. Zo zijn we ook officieel erkend door de minister. Met een grote achterban is VSK dé stem van scholieren in Vlaanderen. Wij laten die stem luid horen in de media en in de politiek. Daarnaast kunnen leerlingen altijd met al hun vragen over school of over het onderwijs bij ons terecht.

De vereniging is er voor en door scholieren uit het secundair onderwijs en zorgt ervoor dat scholieren betrokken worden in het onderwijs(beleid). VSK is overtuigd dat goed onderwijs wordt gerealiseerd mét jongeren. Bovendien is het bestuur van de vereniging volledig in handen van scholieren.

De Vlaamse Scholierenkoepel? Wie zit erachter? 

De Vlaamse Scholierenkoepel, dat zijn een 30-tal enthousiaste scholieren die de organisatie besturen, 7 jongeren die zich smijten in de Raad van Bestuur, 150 actieve scholieren die regelmatig hun mening over onderwijs geven, meer dan 750 leerlingenraden die lid van VSK zijn en meer dan 400.000 gebruikers van de leerlingenkaart. VSK is er voor alle leerlingen van het secundair onderwijs uit Vlaanderen en Brussel. Van het kso, bso, tso, aso tot het buso en dbso en van alle onderwijsnetten. Voor alle 500.000 scholieren dus

Oh ja, en ook een team van 10 personeelsleden biedt ondersteuning.  

 

 

Zeker lezen: