Wat valt op?

In 2017 deden we veel. Daarom maakten de scholieren van onze Algemene Raad een eigen selectie hoogtepunten. Het volledige jaarverslag, 48 pagina’s, kan je onderaan downloaden.

  • We zijn kritisch maar constructief. In 2017 werkten we nog meer samen met de andere spelers in de onderwijswereld. We hadden zes inhoudelijke overlegmomenten met het kabinet van minister Crevits, we spraken regelmatig af met GO! en Katholiek Onderwijs Vlaanderen om over voor ons belangrijke thema’s uit te wisselen, we werkten samen met CLB aan het decreet leerlingenbegeleiding, met de inspectie hun hervormingen, in LOP Antwerpen speelden de leerlingen een belangrijke rol in de uitwerking van een centraal inschrijvingssysteem, we haalden externe sprekers binnen om onze debatten te versterken ...
  • We waren ook blij toen we zoveel van onze standpunten over de eindtermen herkenden in het politiek akkoord over de 16 sleutelcompetenties die straks worden omgevormd tot nieuwe eindtermen.
  • Maar we blijven vooral een kritische stem binnen onderwijs. In 2017 stond bovendien de stem van scholieren sterker dan ooit in het onderwijsdebat. Zoals tijdens de week van de lentekriebels toen scholieren Robrecht, Bram en Mingtje een klas kaapten en toonden hoe je op school wél moet praten over relaties en seks. Of zoals toen we de drugsrazzia op schoolbussen veroordeelden. We zagen onze voorzitters Céline en Rania meer dan ooit in de pers met een stevig standpunt, dubbel zo vaak als in 2016.
  • Als we naar scholen gaan, workshops geven, lezingen aan studenten of beleidsmakers ... doen we dit steeds vaker in duo: een professioneel teamlid en een expert-scholier. Ieders met eigen ervaringen, complementair en overtuigend. We werken ook meer op maat dan de vorige jaren en zijn blij die erkenning te zien in de evaluatie door onze klanten. Dit jaar bereikten we maar liefst 1.126 leerlingen met ons vormingsaanbod.
  • Ook trots zijn we op de leerlingenkaart die een mooi aanbod heeft voor alle scholieren van Vlaanderen en sinds 2017 het ontwerp draagt van een scholier. Bauke Blomme was de eerste in een hopelijke lange traditie jonge ontwerpers.
  • We kregen in 2017 wat extra centjes voor De Conflixers. Hierdoor konden we in nog meer scholen samen met leerlingen, directie en leerkrachten aan een warm schoolklimaat werken. Elke euro in de strijd tegen pesten is zinvol, maar wij zorgden dat het een echte investering is op school. 

Een goed jaar dus. Maar kan er echt niets beter? Jawel! In 2018 willen we een nog grotere, meer diverse groep scholieren betrekken bij onze debatten, het bestuur van onze organisatie en onze algemene werking. We merken dat we de laatste jaren een vaste waarde zijn geworden in het Vlaamse onderwijsbeleid, maar nog niet elke scholier kent zijn/haar koepel. Daar doen we iets aan! We werken ook aan een hoop goede voorbeelden voor leerlingenraden die je zo van onze website kan plukken. In 2018 gaan we ook scherp toezien op wat er allemaal gebeurt rond duaal leren, de nieuwe eindtermen, inschrijvingsrechten en de Vlaamse verkiezingen.

Download het volledige jaarverslag (pdf - 2,1mb)

Terug naar de infograph