Inspraak en participatie
Gelijke onderwijskansen

Wat kan ik doen als ik niet akkoord ga met mijn schorsing?

Tegen een preventieve of tijdelijke schorsing kan je niet in beroep gaan.

Tegen een preventieve of tijdelijke schorsing kan je niet in beroep gaan.
Dit kan wel bij een definitieve schorsing (uitsluiting).

Het beroep moet snel gebeuren. De tijd die je hebt, wordt bepaald door de school en staat vermeld in het schoolreglement. In de meeste scholen moet je binnen de 3 werkdagen de tuchtmaatregel aanvechten. Dit kan door een brief te sturen naar de school, met naam en handtekening. Let op: in sommige schoolreglementen staat dat dit verplicht een aangetekende brief moet zijn.

Dan volgt er een beroepsprocedure. Het schoolbestuur stelt een beroepscommissie samen. Die commissie moet bestaan uit interne leden (leden van het schoolbestuur of school) en externe leden (leden niet verbonden aan het schoolbestuur of school). Externe leden kunnen bijvoorbeeld leden zijn van de leerlingenraad, schoolraad of ouderraad. Ook moet er een voorzitter aangesteld worden uit de externe leden.
Belangrijk: de directie die de beslissing genomen heeft, mag niet in de commissie zitten.

De beroepscommissie is verplicht om jou als leerling je verhaal te laten doen, je hebt dus het recht om 'gehoord' te worden.

De beroepscommissie kan het beroep verwerpen (als je de procedure niet goed gevolgd hebt), de schorsing bevestigen of de schorsing verwerpen. Ze moet binnen een bepaalde termijn beslissen en die beslissing moet schriftelijk naar jou/je ouders gecommuniceerd worden. De exacte termijn vind je in het schoolreglement.

Als deze beroepsprocedure is doorlopen en jij en je ouders niet akkoord zijn met de beslissing van de beroepscommissie, dan kan je nog terecht bij de Raad van State.

Geschreven door
Marie
op
December 27, 2023