Mag de school geld vragen voor mijn VSK-leerlingenkaart?

Nee, dat mag niet.

Scholen kunnen de kaarten gratis aanvragen bij VSK en mogen dus zelf ook geen kost doorrekenen.

Als scholen de kaarten zelf personaliseren met gegevens van de leerling mogen ze hiervoor ook geen kost aanrekenen. Dat wil namelijk zeggen dat ze de kaarten gebruiken voor leerlingenadministratie. Dit maakt deel uit van de organisatie van de school. Voor dit soort basisuitgaven krijgt de school geld van de overheid en moet ze dus zelf instaan. 

 

Reacties