Mag mijn leerkracht onbeperkt huiswerk geven?

Ja, dat mag. 

Er zijn geen algemene regels over hoeeel huiswerk leerkrachten mogen geven. Je leerkrachten en je school mogen dus zelf kiezen hoeveel huiswerk je krijgt. 

Je weet niet meer waar eerst te beginnen met je schoolwerk?

Bespreek dit probleem met de leerkrachten. Vraag hen of ze zich bewust zijn van hoeveel huiswerk ze geven. 

Hou dat gesprek zo neutraal mogelijk en probeer hen niet persoonlijk aan te vallen.

Kom zelf al met haalbare en realistische oplossingen, dan zijn ze misschien bereid om het huiswerk beter te spreiden. 

Niet tevreden na je gesprek met je leerkracht?

Ben je niet tevreden over het gesprek met je leerkrachten? Spreek dan je titularis of directie erover aan.

Vraag aan je titularis of directie of de school regels heeft rond de hoeveelheid taken en toetsen. Sommige scholen hebben bijvoorbeeld een toetsenvrije periode voor de examens.

Heeft de hele klas er problemen mee?

Vindt de hele klas dat er teveel huiswerk is? Dan ga je best samen naar de directie.

Probeer de situatie rustig uit te leggen. Zo komen jullie vragen en wensen het beste over. 

Ja kan ook samen in gesprek gaan met de leerlingenraad:

  • Die kunnen het probleem verder bespreken met de directie en eventueel ook bij de schoolraad
  • De directie en de schoolraad kunnen beslissen om de regels rond huiswerk in het schoolreglement aan te vullen of te veranderen.

Heb vooral jij moeite om je huiswerk rond te krijgen?

Heb je persoonlijk moeite om alle leerstof en taken te verwerken? Of lukt leren niet altijd zo goed? Dan is het een goed idee om een gesprek aan te vragen bij het CLB op jouw school. Je kan er ook eens over praten met CLBch@t: dat is anoniem en gratis.