1. De Vlaamse Scholierenkoepel draagt zorg voor jouw persoonsgegevens!

En dat doen we met fluwelen handschoentjes.

Onze eigen gegevens:
Vlaamse Scholierenkoepel
Nijverheidstraat 10
1000 Brussel
info@scholierenkoepel.be
02 894 74 72

Jouw gegevens

Wil jij weten wat wij over jou weten? Stuur ons een mailtje en je krijgt werkelijk alles toegestuurd wat wij hebben van jou. Hebben we volgens jou te veel info of klopt er iets niet? Let us know! We schrappen wat niet past óf we laten je helemaal verdwijnen uit onze database. Heb je dan nog klachten, stuur zeker een mailtje naar info@scholierenkoepel.be. We gaan dan op zoek naar een goede oplossing.

Als je vindt dat we het helemaal uithangen en niet luisteren naar jou, kan je altijd een klacht indienen bij de Privacy Commissie. Zij controleren alle organisaties op het naleven van de privacywetten.

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

De Vlaamse Scholierenkoepel verwerkt je persoonsgegevens alleen in functie van haar werking en natuurlijk binnen wat wettelijk mag:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de Vlaamse Scholierenkoepel. Ook hier houden we ons aan de (privacyafspraken);
 • Om nieuwsbrieven en uitnodigingen te versturen, na jouw toestemming;
 • Om subsidies te kunnen ontvangen van de overheid;
 • Om je te contacteren in geval van nood voor, tijdens of na een activiteit.

3. Wat kunnen wij bijhouden?

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, telefoonnummer, e-mail;

 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, voedingsvoorkeur, onderwijsinstelling en studierichting, werkgever en functie;
 • Beeldmateriaal: foto’s, video’s en geluidsfragmenten.

4. Soms geven we jouw gegevens aan externe partijen

Dit doen we alleen als dit noodzakelijk is voor onze werking én als we een verwerkersovereenkomst hebben met hen.

Zo werken samen met externe partners voor:

 • het beheer van onze websites;
 • het beheer van ons IT-netwerk;
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • het organiseren van activiteiten op locatie (weekends, actiedagen, inspraakdagen).

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan mensen of organisaties als we afspraken hebben gemaakt over wat zij gaan doen met deze informatie én als we weten dat jouw persoonsgegevens beveiligd zijn. We beloven plechtig om nooit persoonsgegevens door te geven aan organisaties of personen buiten de EU. 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 13 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens? 

De Vlaamse Scholierenkoepel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de werking of langer dan door de wet verplicht. Als je lid bent of je doet mee aan een activiteit, houden we je gegevens 5 jaar na stopzetting van je lidmaatschap of na de activiteit bij. Voor nieuwsbrieven is dit zolang je bent ingeschreven.

Jouw gegevens zijn veilig – zelfs bij een datalek

Wij hebben maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen, zoals:  

 • Alle personen die namens de Vlaamse Scholierenkoepel aan jouw gegevens kunnen, moeten deze privacyverklaring respecteren;
 • Onze medewerkers en bestuurders zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Al onze digitale systemen vragen een beveiligd wachtwoord;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens voor als er iets misloopt;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

5. Wijziging privacy statement

De Vlaamse Scholierenkoepel kan zijn privacy statement wijzigen. Als we dat doen, laten we het via onze website weten.