Vrijdag 15 april 2016 bracht de Vlaamse Scholierenkoepel 36 politici en beleidsmakers voor één dag Terug naar de Klas. Ze werden telkens uitgenodigd door een leerling die hen ook de hele schooldag bij de hand nam en toonde hoe ons onderwijs er vandaag echt uitziet, weg van de paperassen en grijze bureaus waarin ze normaal vertoeven.

De nieuwe klasgenoten ontdekten een diverse werkelijkheid, al kwamen sommige zaken wel regelmatig terug. Dat de gebouwen vaak verouderd waren, bijvoorbeeld, en niet al te gezellig; maar ook dat de band die de leerlingen onder elkaar hebben desondanks meestal toch een warme omgeving creëerde. Dat 50 minuten toch wel erg weinig is om diep in te gaan op een onderwerp, en dat de verschillende lesuren te veel "vakken" waren in de letterlijke zin van het woord: afgesloten van de rest en niet op elkaar afgestemd; maar ook dat Vlaanderen ontelbaar veel gemotiveerde en getalenteerde leerkrachten kent die elke dag het beste van zichzelf geven voor de leerlingen.

Ze konden vaststellen dat er veel veranderd is sinds hun eigen schooldagen (de voorzichtige introductie van moderne technologie, de meer gelijkwaardige relatie tussen leerling en leerkracht); maar dat ook heel wat elementen constant gebleven zijn (de bok in de turnles, de leraar voor het bord, de vermaledijde schoolbel).

Hoe dan ook stond één bevinding buiten kijf: van achter de lessenaar zie je het onderwijs helemaal anders - een scholierenbril stelt heel wat zaken scherper.

De ervaringen van alle deelnemers hebben we voor u gebundeld. Hopelijk zijn ze ook voor u inspirerend en oogopenend.

Download de bevindingen (2,4mb)