VSK-team

Jesse Verleije - coördinator

algemene coördinatie, coaching personeel en scholierenbestuur, strategiebepaling, financiëel beleid 
jesse@scholierenkoepel.be
t 02 894 74 72

Marieke Verhavert - medewerker administratie, organisatie evenementen en leerlingenkaart

financiën, organisatie, administratie, aanspreekpunt rond praktische organisatie van evenementen, leerlingenkaart
marieke@scholierenkoepel.be
t 02 894 74 71

Davy Buntinx - communicatie

pers, website, nieuwsbrief, sociale media
davy@scholierenkoepel.be
t 02 894 74 73

Flor Van der Eycken - beleidsverantwoordelijke

versterkt participatie van scholieren aan het beleid
thema's: de leerkracht, evaluatie, nieuwe media, eindtermen, modernisering ...
flor@scholierenkoepel.be
t 02 894 74 74

Eva Perremans - Beleidsmedewerker

versterkt participatie van scholieren aan het beleid, specialist in rechten op school
thema's: leerlingenbegeleiding, M-decreet, spijbelen, pesten, schooluitval, schoolgebouw ...

t 02 894 74 74

Griet Vandervelde - begeleider diversiteit

LOP's, expert in diversiteit en gelijke onderwijskansen
thema's: inschrijven, studiekeuzebegeleiding, schoolkosten, schooltoelagen, uitsluitingen en talenbeleid griet@scholierenkoepel.be
t 02 894 74 73

Lieselot Deckers - vormingsverantwoordelijke

ondersteunt leerlingenparticipatie op scholen, expert in leerlingenparticipatie, participatiedecreet, lerende netwerken, Brusselse scholen, innovatie en creativiteit.
lieselot@scholierenkoepel.be
t 02 894 74 75

Hanne Ballois - medewerker vorming en ontwikkeling

ondersteunt leerlingenparticipatie op scholen

hanne@scholierenkoepel.be
t 02 894 74 75

Ann Deceulaer - medewerker de Conflixers

ondersteunt leerlingenparticipatie op scholen
peter/meter-projecten en vertrouwensleerlingen
ann@scholierenkoepel.be
t 02 894 74 75

Annelies Boone - medewerker de Conflixers

ondersteunt leerlingenparticipatie op scholen
peter/meter-projecten en vertrouwensleerlingen
annelies@scholierenkoepel.be
t 02 894 74 75