VSK-team

Jesse Verleije - coördinator

algemene coördinatie van de vzw: coaching van het personeel en scholierenbestuur, strategie, vertegenwoordiging, financiëel beleid 
jesse@scholierenkoepel.be
t 02 894 74 72

Marieke Verhavert - medewerker administratie, organisatie evenementen en leerlingenkaart

financiën, organisatie, administratie, aanspreekpunt rond praktische organisatie van evenementen, leerlingenkaart
marieke@scholierenkoepel.be
t 02 894 74 71

Davy Buntinx - communicatie en internaten

pers, website, nieuwsbrief, sociale media
davy@scholierenkoepel.be
t 02 894 74 76

Flor Van der Eycken - beleidsverantwoordelijke

versterkt participatie van scholieren aan het beleid
thema's: de leerkracht, evaluatie, eindtermen, de modernisering ...
flor@scholierenkoepel.be
t 02 894 74 69

Eva Perremans - Beleidsmedewerker

versterkt participatie van scholieren aan het beleid, specialist in rechten op school
thema's: leerlingenbegeleiding, M-decreet, spijbelen, pesten, schooluitval, schoolgebouw ...

t 02 894 74 70

Griet Vandevelde - begeleider diversiteit

ondersteunt leerlingeparticipatie in de LOP's, specialist in diversiteit en gelijke onderwijskansen
thema's: inschrijven, studiekeuzebegeleiding, schoolkosten, schooltoelagen, talenbeleid, diversiteit op school
griet@scholierenkoepel.be
t 02 894 74 73

Hanne Ballois - vormingsmedewerker

ondersteunt leerlingenparticipatie op scholen

hanne@scholierenkoepel.be
t 02 894 74 74

Jan Schoukens - medewerker de Conflixers

ondersteunt en inspireert scholen die met peer supporters (willen) werken, in het bijzonder peter/meter-projecten en vertrouwensleerlingen.
janschoukens@scholierenkoepel.be
t 02 894 74 68

Annelies Boone - medewerker de Conflixers

ondersteunt leerlingenparticipatie op scholen
peter/meter-projecten en vertrouwensleerlingen
annelies@scholierenkoepel.be
t 02 894 74 75

Marie Van Son - vormingsmedewerker

ondersteunt welbevindentrajecten, organiseert de Actiedagen en de Dag van de Conflixers

marie@scholierenkoepel.be

t 02 894 74 78