VSK-team

Aandacht voor diversiteit bij VSK: Binariteit doorbreken

In de beschrijving en e-mailhandtekening van de medewerkers kan je zien welke de correcte voornaamwoorden voor deze persoon zijn, of dat nu de 'traditioneel' mannelijke of vrouwelijke zijn, of genderneutrale. Op die manier willen we aangeven dat voornaamwoordgebruik niet altijd even vanzelfsprekend is en verder de genderbinariteit doorbreken. We volgen daarbij graag het voorbeeld van Çavaria, zij komen op voor gender -en seksuele diversiteit.

Frédéric Piccavet - coördinator (hij/hem)

coördinator van onze werking, leidinggevende van het team en coach van het scholierenbestuur

frederic@scholierenkoepel.be
t 0476 30 80 16

Marieke Verhavert - medewerker administratie, financiën en organisatie (zij/haar)

financiën, organisatie, administratie, aanspreekpunt rond praktische organisatie van evenementen, leerlingenkaart 

marieke@scholierenkoepel.be
t 02 894 74 71

Cato Vandenbossche - beleidsmedewerker (zij/haar)

versterkt participatie van scholieren aan het beleid, aanspreekpunt voor rechten op school

cato@scholierenkoepel.be
t 02 894 74 70

Liesje De Rijcke - beleidsmedewerker (zij/haar)

versterkt participatie van scholieren aan het beleid, houdt de politieke contacten van VSK warm, is trekker en coach van ons team scholierenvertegenwoordigers

liesje@scholierenkoepel.be

T 02 894 74 69 

Patrick Pockelé - begeleider diversiteit (hij/hem)

ondersteunt leerlingenparticipatie in de LOP's, specialist in diversiteit en gelijke onderwijskansen, aanspreekunt voor rechten op school
thema's: inschrijven, studiekeuzebegeleiding, schoolkosten, schooltoelagen, talenbeleid, diversiteit op school

Patrick@scholierenkoepel.be
02 894 74 73

Jan Schoukens - medewerker de Conflixers (hij/hem)

ondersteunt en inspireert scholen die met peer supporters (willen) werken, in het bijzonder peter/meter-projecten en vertrouwensleerlingen

jan@scholierenkoepel.be
t 02 894 74 68

Annelies Boone - vormingsmedewerker participatie (zij/haar)

ondersteunt en inspireert scholen bij het (verder) uitbouwen van leerlingenparticipatie 

annelies@scholierenkoepel.be
t 02 894 74 75

Sarah Engels- vormingsmedewerker Conflixers (zij/haar)

ondersteunt en inspireert scholen die met peer supporters (willen) werken, in het bijzonder peter/meter-projecten en vertrouwensleerlingen

sarah@scholierenkoepel.be
t 02 894 74 78

Kathleen Vogelaers - vormingsmedewerker (zij/haar)

ondersteunt leerlingenparticipatie op scholen en aanspreekpunt voor vrijwilligers

kathleen@scholierenkoepel.be
t 02 894 74 74

Debbie Hoste - projectmedewerker (zij/haar)

gaat op zoek naar scholen die onze werking nog niet kennen en maakt hen warm om deel te nemen aan onze workshops, trajecten en activiteiten.

debbie@scholierenkoepel.be
T 02 894 74 67

 

 

Rob Declerck - Communicatiemedewerker (hij/hem)

Aanspreekpunt voor alles betreffende communicatie en pers

Rob@scholierenkoepel.be
G +32 498  65 93 71

Sander Van Den Daele - Medewerker evenementen

Logistiek en organisatorisch wonder dat onze evenementen organiseert in het najaar van 2023

Sander@scholierenkoepel.be
G +32 471  22 81 26