Leerlingenparticipatie
Traject

Traject leerlingenparticipatie

Bij jou
Wil je graag meer leerlingen betrekken op school, maar weet je niet goed hoe? De Scholierenkoepel helpt je graag op weg!

Inhoud

Wil je graag ondersteuning bij het opstarten van een leerlingenraad? Of zoek je hulp om jouw werkgroep met leerlingen nog beter te laten werken? Of wil je inspraak op school eens helemaal anders aanpakken en weet je niet hoe? Een medewerker van de Scholierenkoepel helpt je gedurende enkele maanden met leerlingenparticipatie op jouw school. 

Praktisch

We komen 4  tot 5 keer langs voor ondersteuning op maat. Jij stelt een diverse groep van leerlingen en volwassenen samen waarmee we aan de slag gaan. Hiervoor brengen we onze jarenlange ervaring, heel wat tools en goede praktijken uit andere scholen mee. 

  • voor leerlingenraden of een ander divers samengestelde groep leerlingen en volwassenen
  • 4 tot 5 contactmomenten
  • 495 euro (inclusief materiaal en vervoer) *
  • samen maken we een trajectplan op maat

TIP! Afval of kledingregels zijn geen taboe voor scholieren. Maar ook over welbevinden, evalueren, gezondheid, schoolregels, Smartschool, kwaliteitszorg, diversiteit, mobiliteit, speelplaats… hebben leerlingen iets te zeggen! Ga met je leerlingen aan de slag rond een inspraakthema en werk aan een meer gedragen schoolbeleid. 

* Nieuwe scholen, die in de laatste 5 jaar geen vorming bij ons hebben gevolgd, krijgen een korting van 15%. Daarnaast bieden we een gelijkwaardige tegemoetkoming voor scholen die het standaardtarief als een financiële uitdaging ervaren. Dit zorgt ervoor dat elke school en elke scholier de kans krijgt om deel te nemen en te groeien in leerlingenparticipatie.

Deze scholen waren je voor...

Deze scholen werden beter in leerlingenparticipatie dankzij een traject van de Scholierenkoepel:

       
  •        “Als leerlingenraad willen we meer zijn dan het feestcomité.” En dus gingen we in het Spes Nostra Instituut Heule aan de slag met meer stem op school. De groep, bestaande uit vertegenwoordigers van beide leerlingenraden, nam de kledingregels grondig onder de loep. Ze experimenteerde met diverse inspraakmethodieken om de mening van leerlingen te weten te komen. De resultaten vertaalden we naar een concreet voorstel voor de schoolraad. Met succes! Er werd niet alleen aan stem gewerkt, maar ook als groep leerden ze bij met nieuwe vergadermanieren en creatieve brainstorms.     
  •    
  •        In Oostende zocht het Ensorinstituut naar een methode om leerlingen van de derde graad meer te betrekken bij het schoolbeleid. Uit een rondvraag in alle klassen kwam het thema afval uit de bus als winnaar. Een oproep om mee na te denken over wat de school dan beter kan doen, bracht een gemotiveerde groep samen. Gedurende enkele bijeenkomsten brainstormden we over het afvalprobleem en wat zij als leerlingen daar aan kunnen veranderen. Ook de directie gaf input en feedback, waarna we concrete acties uitwerkten.