Proficiat, uw kind toont engagement!

Wat is VSK?

De Vlaamse Scholierenkoepel of kortweg ‘VSK’ is dé organisatie van, voor en door alle scholieren in het Vlaamse middelbaar onderwijs. VSK wil de stem van scholieren overal laten meetellen, in de eerste plaats op school en bij het beleid. Daarom versterken we leerlingen en leerlingenraden in heel Vlaanderen en verkondigen we de mening van scholieren over alles wat met secundair onderwijs te maken heeft. Bovendien is het bestuur van de vereniging volledig in handen van scholieren.

VSK organiseert evenementen die je allemaal kan raadplegen in onze kalender. We gaan twee keer per jaar op weekend, helemaal gratis. Eén keer per maand stellen we op woensdagnamiddag ons kantoor open. We betalen treintickets helemaal terug.

Wat kan uw kind bij VSK doen?

In september en oktober gaan de verkiezingen van VSK door. Daar kan uw kind zich kandidaat stellen voor enkele functies.

  • De Algemene Raad is een vaste groep van leerlingen die zich bezighoudt met VSK als organisatie. Hier worden beslissingen gemaakt over officiële standpunten, financiën, het beleidsplan,...
  • De voorzitter is het uithangbord van VSK. Hij/zij verzorgt de contacten met de pers en andere organisaties. Onze ondervoorzitter leidt de vergaderingen en is het aanspreekpunt voor andere VSK’ers.
  • De Raad van Bestuur leidt de vzw in goede banen. Onze RvB bestaat uit 6 scholieren en komt één maal per maand samen (meestal op een weekdag). Ze staat aan het hoofd van de organisatie, neemt beslissingen over de centen, de medewerkers van het secretariaat en vertegenwoordigt VSK ook bij belangrijke gebeurtenissen.
  • 6 scholierenvertegenwoordigers vertegenwoordigen scholieren in de Vlaamse onderwijsraad en in de adviesraad van het katholiek onderwijs. Op deze vergaderingen komen vertegenwoordigers samen van de andere partijen die betrokken zijn in het onderwijs (ouders, directie,...). Deze bijeenkomsten zijn maximum 1 maal per maand.
  • VSK heeft ook een aanbod voor scholieren waar ze niet voor verkozen moeten worden. We geven workshops en lezingen, bezoeken scholen, starten werkgroepen op ... Dat doen we allemaal voor, en liefst met scholieren.

Verzekering, afwezigheid...?

Alle scholieren zijn binnen VSK verzekerd voor lichamelijke ongevallen. Leden van de Raad van Bestuur zijn ook verzekerd voor bestuurlijke aansprakelijkheid. Alleen meerderjarige leden van de RvB zetten hun handtekeningen onder een contract.

Wanneer scholieren voor een activiteit lessen moeten missen, zorgen we dat hun afwezigheid ook steeds gewettigd is. Wij helpen de scholier met hun balans tussen school, VSK en andere engagmenten.

De scholieren worden ondersteund door een team van 12 personen.

Meer weten?

Neem contact op met coördinator Frédéric via frederic@scholierenkoepel.be of via telefoon: 02 894 74 70